Halsnøy Dokk AS har nylig overlevert avlusningslekteren «Optimal» til SinkabergHansen og Emilsen Fisk i Rørvik. «Optimal» er en overbygd lekter på 30×11,2×2,5 mtr med dobbel Optilicer installasjon fra Optimar og vakuum pumper fra C-Flow.


( 15.09.2017 )

Dette er bygg nr. 125 fra Halsnøy Dokk og den femte lekteren som verftet utruster med mekanisk avlusningsanlegg, og denne leveransen har bidradd til ytterligere å befeste verftets posisjon blant landets fremste leverandører av avlusningslektere. Forrige lekter levert fra verftet var «Langholmen» med 4 linjers Hydrolicer som ble levert til Salmonor i desember i fjor. Tidligere har vi også levert lektere med Optilicer, Skamik, og Thermolicer.

«Optimal» er tredje utgave av Halsnøy Dokk sitt egenutviklede lekterdesign i «HB» serien og den er utstyrt med lugarkapasitet for et mannskap på 3 personer og thrustere i alle fire hjørner. Vi har nå komplett tegningspakke for installasjon av Optilicer og Hydrolicer anlegg på lektere i HB serien med ferdige ståltegninger, arrangementstegninger, beregninger, samt flere forskjellige alternative løsninger for thrustere, kraner, generatorer, dekkshus, boligmoduler, etc.

I tillegg til dobbel installasjon av Optilicer avlusningsanlegg fra Optimar, så er «Optimal» utstyrt med all nødvendig infrastruktur for effektiv avlusing og har en omfattende utstyrsliste som blant annet inkluderer følgende:

– Vakuumpumpeanlegg fra C-Flow med 4 vakuumtanker og åtte vakuumgeneratorer.

– 4 stk hydrauliske thrustere fra PMH med Joystick styresystem og fjernkontroll.

– 2 stk Volvo Penta D16 og 1 stk D5 generatorer fra Rørvik Marina.

– 3 stk Amco Veba kraner fra Truck Tek.

– 5 stk hydrauliske nokker for fortøyning og justering levert av Tenfjord Industrier.

– Utløpsrenner for fisk over siden og over akterenden slik at en kan velge å kjøre fisk tilbake til samme merd eller til ny merd.

– Overvåkningskameraer i maskinrom, pumperom og alle utvendige arbeidssoner.

– Merdkamera fra Steinsvik med tilkobling på dekk og stor skjerm i kontrollrom.

– Overbygg med kontrollrom, oppholdsrom, kjøkken, garderobe, toalett/bad og 3 lugarer fra Rcontainer.

– Tavlerom på dekk med nedgang til maskinrom, pumperom og kompressorrom under dekk.

– Luftkompressor fra Kaeser.

– Ozon anlegg for rengjøring av anlegget.

– Stasjonær høytrykksvasker fra Kärcher med steam og uttaksstasjoner på dekk.

– Integrerte tanker for diesel og ferskvann.

– Fleksibelt ballastsystem med 4 ballast tanker.

– Pumper levert av Vest Jet.

– Vakuumtoalettanlegg levert av Jets.

– Prosjektering av elektro og elektroinstallasjon er utført av Maritim Elektro AS

– Diverse innredningsarbeid er utført av Maritime Montering.

«Optimal» er den andre lekteren Halsnøy Dokk leverer til SinkabergHansen/Emilsens Fisk, og i byggeprosessen har det vært sterkt fokus på fiskehelse, renhold og god tilkomst til arbeidssoner. Plassen er utnyttet maksimalt, og det er lagt stor vekt på å skape en sikker og god arbeidsplass for mannskapet om bord. Gangveier og plattformer er utformet slik at det skal være trygt og enkelt å ta seg frem på lekteren, samtidig som det skal være god tilkomst til rengjøring i alle områder. Vi er derfor overbevist om at «Optimal» kommer til å leve opp til navnet sitt.

Thrustere i alle fire hjørner gjør at lekteren vil klare seg selv, fra den kommer frem til en lokasjon, til den er klar for å gå videre til ny lokasjon. Taubåten kan slippe den utenfor anlegget og den vil kunne gå inn og fortøye for egen maskin. Mannskapet kan bo ombord og den vil kunne forflytte seg selv mellom merdene uten assistanse. Taubåten som sleper lekteren mellom lokasjoner vil således kunne utføre andre operasjoner de dagene det tar å avluse et anlegg.

Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert i Høylandsbygd på Halsnøy og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på skipsservice, ombygginger og klassinger av skip og arbeidsbåter for den maritime industrien og oppdrettsnæringen. De siste årene har verftet etablert seg tyngre innenfor oppdrett, med hovedfokus på salg og utrustning av avlusningslektere og ombygging/oppgradering av forflåter.

Halsnøy Dokk har kort leveringstid på tilpassede lektere klar for utrustning med alle typer avlusningsanlegg. Ferdige design/tegningspakker sikrer gode utprøvde løsninger og gjør at nye prosjekter kan startes på kort varsel.