Aas Mek. Verksted AS overleverte sitt nybygg nummer 203 17. juli til rederiet Hordalaks AS. Dette er en brønnbåt av typen AAS 3002 ST til rederiet Hordalaks AS. Båten skal døpes i løpet av høsten, men har alt fått navnet M/S Horda Pioneer på skutesiden.

Det kan nevnes at rederiet Hordalaks AS er eid av Kerko Shipping AS, KF oppdrett AS, Blom fiskeoppdrett AS, Fylkesnes fisk AS, Fremskridt laks AS og Engesund fiskeoppdrett AS.

Arrangement

Nybygget er, som nevnt innledningsvis, av verftets eget design og skipet har en lastekapasitet på 3000 kubikk, tilsvarende 450 tonn med levende laks. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system, samt arrangert for effektiv behandling av fisk. Videre er den utstyrt med UV og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon, og for utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Lasteog lossesystemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing, samt et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opptil 300 tonn i timen. Disse er montert i et eget undertrykksrom som en del av lastesystemet.

Nybygget har en stor og velutstyrt bro. Alle system, maskineri, overvåking, fiskebehandling og lignende fjernstyres og logges fra broen via automasjonsanlegg

Innredning

Båten er arrangert med innredning for 12 personer i åtte enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med toalett og dusj og gode fasiliteter. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, stor og velutstyrt trimrom med mere.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system og fjernstyring av all lastog fiske håndtering. Båten er også utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i henhold til de strengeste krav. Horda Pioneer er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Nybygget har en stor og velutstyrt bro. Alle system, maskineri, overvåking, fiskebehandling og lignende fjernstyres og logges fra broen via automasjonsanlegg

Lastearrangement

Lasterommet er som nevnt over på totalt 3000 kubikk, fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 450 tonn med levende fisk. Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, det finnes sorteringsanlegg på lastelinjen, avlusing og lignende med overog undertrykk i lasterommene for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2luftere, oksygenproduksjon og innblandingsanlegg for regulering av O2-nivå av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner og lignende.

Glimt fra messen.

Filteranlegg på sirkulasjon

Horda Pioneer er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filtre for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. Alle lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

Det finnes system for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem, og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. Videre er båten også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. RSW anlegget har kapasitet på 2100 kW, som gir en senkning av temperaturen på ca. 1.2 grader Celius per time.

Horda Pioneer har en lys og trivelig innredning.

Fjernstyring og logging fra bro

For overvåking av last og system er det montert et automasjonsog overvåkingssystem av typen Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk loggeog rapporteringssystem i henhold til nytt regelverk for brønnbåter. Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lingnende i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaskeog desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, lasteog lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, hjelpevinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. Nybygget er utstyrt med Aqua Scan fisketellere samt Smolt teller fra WingTech AS.

Et godt utstyrt trimrom om bord gjør det enklere for mannskapet å holde seg i form.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor av typen Yanmar 6EY26W på 1920 kW ved 750 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av to Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2, hver på 1550 kW, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 374 kW.

For best mulig manøvrering er det montert tre sidepropellere, 600 kW forut og 200 + 300 kw akter av type Brunvoll. Ballastsystem er arrangert med renseanlegg for behandling av alt ballastvann iht IMO regler for å unngå smitte spredning. Alle system, maskineri, overvåking, fiskebehandling og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Horda Pioneer ved skrogverftet