Vekstpotensialet innen akvakulturproduksjonen av fisk har gjennomgått en stor utvikling og derfor samles utstillere, innkjøpere og fagfolk nå for første gang i Aalborg til en ny internasjonal messe, DanAqua, for å utforske markedet og dets muligheter.


( 28.03.2011 )

[raw]

DanAqua gjennomføres samtidig med den andre store internasjonale fiskerimessen DanFish International, som finnes sted onsdag 12. oktober, torsdag 13. oktober og fredag 14. oktober. Aalborg Kongres & Kultur Center samt Dansk Eksportforening står bak begge messene og inviterer innkjøpere og leverandører av oppdrettsutstyr til tre dager i akvakulturens tegn. DanAqua er den første store internasjonale messen i Danmark for hele oppdrettssektoren.

 

Mulighet for nytt veksteventyr
Danmarks kompetanser innen akvakultur er betydelig med hensyn til teknologi og systemer: et område, som i forhold til investeringer og utvikling, har samme potensial som vindmøllen. Dette fremgår i hovedrapporten fra regjeringens akvakulturutvalg av 2009 med anbefalinger til en bærekraftig utvikling av dansk akvakultur. Fra regjeringens side støtter man derfor denne industrien.
– Det er svært gode fremtidsmuligheter for dansk eksport av utstyr og vitenskap til akvakulturvirksomheten, som er verdens raskest voksende matvarevirksomhet. Fisk produsert i damanlegg og havanlegg omsetter alene i Danmark for cirka en milliard kr., og dette tallet kan mangedobles i fremtiden. Danmark har god mulighet for å skape et veksteventyr da vi har vitenskapen som skal til, og kjenner kundene. Ikke mange vet at Danmark er verdens fjerde største eksportør av fiskeprodukter, eller at vi er ledende innenfor bl.a. resirkuleringsteknologi og for. Jeg er derfor glad for at det nå er mulighet for at denne industrien får sin egen akva-messe på dansk jord, sier Ulrik Dahl, direktør i Dansk Eksportforening, som er én av kreftene bak DanAqua.

 

Skap kontakter i hele verden
Deltakelse på messen kan gi en enestående mulighet for å skape gode kontakter med relevante samarbeidspartnere og kunder. Som utstiller kommer man i kontakt med de mange innkjøperne fra mer enn 40 land, som tradisjonelt gjester DanFish International, og som kommer ens ærend for å kjøpe inn utstyr til fiskeindustrien. Utover de mange inviterte toneangivende innkjøperne kommer det også eksperter, produsenter og medier på messen.

 

Bli oppdatert
DanAqua vil være en opplagt mulighet for å ta til seg ny vitenskap og holde seg à jour med den siste forskningen på området. Messen vil utover stand også by på en rekke gratis seminarer og workshops med bl.a. presentasjoner av nye tiltak, produkter og tendenser. Det betyr at messen er der hvor man kommer i forkant med den nyeste vitenskapen og siste utvikling: man oppnår vesentlig innsikt i hvilke retninger akvakulturen beveger seg i fremtiden, og hvordan man følger med.

 

Fremover avholdes DanAqua hvert andre år sammen med DanFish International og strategien er å presentere vitenskap i verdensklasse kombinert med salg og kjøp av alt oppdrettsrelatert utstyr. For mer informasjon om messene i Ålborg i Danmark: www.akkc.dk 

[/raw]