Etter flere dager med lite aktivitet i fisket etter NVG-sild på grunn av dårlig vær, har fisket tatt seg opp. Mens det i går ettermiddag bare ble meldt inn en mindre fangst på 195 tonn til Norges Sildesalgslag, har det i dag, har det siden første innmelding kom klokken 09.05 blitt innmeldt 7520 tonn frem til klokken 15.30.


( 22.01.2009 )

[raw]

Fangstene i dag hjelper lite på det totale bildet som viser et dårlig fiske så lang i år. fjor da kvoten var nesten 95 000 mindre var det til og med 22. januar meldt inn 246 242 tonn. Året før, i 2007, var det meldt inn 159 671 tonn. Da var kvoten nesten 222 000 tonn lavere enn i år.

 

I prosent er det i år fisket 14,4 prosent av kvoten, mot 26,69 prosent i fjor og 20,45 prosent i 2007. Dårligst ut kommer trålerne som bare har tatt 12,89 prosent av kvoten, mot 24,69 prosent i fjor. Ringnotflåten har ikke gjort det særlig bedre og har til nå  tatt 13,61 prosent av sin kvote, mot 29,23 prosent i fjor. Kystbåtene kommer best ut med 15,11 prosent mot 23,67 prosent i fjor.

 

Hvis ikke værforholdene forandrer seg til det bedre innen kort tid kan det bety at en alt for liten andel av  kvoten er fisket når silden begynner og gyte og fisket stopper. Det vil legge stort press på både flåte og eksportører når etterslepet skal tas igjen til høsten. Årsaken til svikten i landingene er utelukkende å finne i værforholdene. Silda har vært lett tilgjengelig, om enn størrelsen på mange av fangstene har vært liten. Så liten at sildesalgslaget har sett seg nødt til å advare mot for mye levering av småsild som er vanskelig å omsette.

 

NVG-sild: Kvotestatus per 22.01 siste tre år

 

2007

2008

2009

Totalt alle grupper

 

 

 

Tildelt

780 800

925 980

1 002 230

Fisket pr 22.01

159 671

246 242

140 668

Restkvantum

621 129

679 738

861 562

Andel fisket

20,45 %

26,59 %

14,04 %

 

 

 

 

Kyst

 

 

 

Tildelt

266 528

339 289

367 349

Fisket pr 22.01

44 492

80 299

55 494

Restkvantum

222 036

258 990

311 855

Andel fisket

16,69 %

23,67 %

15,11 %

 

 

 

 

Trål

 

 

 

Tildelt

85 476

101 418

109 805

Fisket pr 22.01

14 477

25 042

14 156

Restkvantum

70 999

76 376

95 649

Andel fisket

16,94 %

24,69 %

12,89 %

 

 

 

 

Ringnot

 

 

 

Tildelt

425 046

481 273

521 076

Fisket pr 22.01

100 682

140 697

70 907

Restkvantum

324 364

340 576

450 169

Andel fisket

23,69 %

29,23 %

13,61 %

Kilde Norges Sildelag.

[/raw]