I fjor gjensto det cirka 480 000 tonn NVG-sild av kvoten per 1. mars. I år gjenstår 579.000 tonn. Oppfisket kvantum var på samme tid i fjor 445.000 tonn mot 423.000 tonn i år. Selv om noen fartøyer har forskuttert på årets kvote og dette kvantumet ikke viser i fangststatistikken fra Norges Sildesalgslag, vil det også i år være mulig å fiske inntil 10 prosent av neste års kvote i inneværende år.


( 01.03.2009 )

[raw]

Det er i første rekke ringnotbåtene som har sviktet kvantumsmessig. En del av disse er nå på kolmule, mens andre er på loddefiske. Samtidig er det snakk om få uker, kanskje bare dager før NVG-silda er så moden at sesongen avsluttes. Allerede har mange mottak gitt beskjed om at de ikke kjøper mer sild. Søndag gjorde dårlig vær at bare 100 tonn ble innmeldt.

 

Det betyr at flåten har en kvote til høsten som er cirka 25 prosent høyere enn kvoten de hadde i fjor. Siden kystflåten tatt mer av sin kvote enn på samme tid i fjor, og trål på grunn av kvoteandelens størrelse bare har 15.000 tonn mer å ta til høsten enn i fjor, er det ringnot som får den største oppgaven. De har hele 88.000 tonn mer å ta i høst enn hva de hadde i fjor høst-

 

 

Total per 01.03.2009

Tildelt

780 800

925 980

1 002 230

Fisket pr 01.03

294 499

445 118

423 267

Restkvantum

486 301

480 862

578 963

Andel fisket

37,72 %

48,07 %

42,23 %

 

Kyst

 

2007

2008

2009

Tildelt

266 528

339 289

367 349

Fisket pr 01.03

106 697

205 514

238 639

Restkvantum

159 831

133 775

128 710

Andel fisket

40,03 %

60,57 %

64,96 %

 

Trål

Tildelt

85 476

101 418

109 805

Fisket pr 01.03

51 309

61 267

54 742

Restkvantum

34 167

40 151

55 063

Andel fisket

60,03%

60,41%

49,85%

 

Ringnot

Tildelt

425 046

481 273

521 076

Fisket pr 01.03

136 373

178 029

129 663

Restkvantum

288 673

303 244

391 413

Andel fisket

32,08 %

36,99 %

24,88 %

[/raw]