DEL

Gode priser å NVG-sild gjør at fiskemelfabrikkene blir snytt for råstoff. I årets første dager tok fiskemelfabrikkene i mot 62 tonn NVG-sild. Tilsvarende i fjor var 34.522 tonn. Havbrisling, lodde og avskjær fra produksjon av sildefilet har gitt noe aktivitet ved melfabrikkene.


( 01.02.2011 )

[raw]

Tirsdag ettermiddag viser tall fra Norges Sildesalgslag at fiskemelfabrikkene har mottatt 14.398 tonn råstoff. (Avkapp fra filetanlegg inngår ikke). Råstofftilgangen har så langt bestått av 9271 tonn havbrisling, mot 1099 tonn til samme tid. I tillegg er det levert 5492 tonn lodde mot ingenting til samme tid i fjor.

 

Prisene på råstoff til mel er høye, men konsumprisene desto høyere. Når fiskefartøyene får nesten det dobbelte av hva de fikk i fjor, kan ikke fiskemelfabrikkene konkurrere. I januar i fjor var snittprisen på NVG-sild til konsum 2,24 kroner per kilo. I år endte den på 4,20 kroner. Kvantum landet NVG-sild per 30.januar var 161 000 tonn mot 252 000 tonn i samme tidsrom i fjor.

 

Norske fiskemelfabrikker betaler i historisk perspektiv en høy pris for råstoff. I 2010 steg prisene for standard peruansk og chilensk fiskemel kraftig. 1500 dollar per tonn ble tangert i begynnelsen av første kvartal 2010. Deretter sank prisene til 900 – 1000 dollar før de i desember begynte å øke kraftig igjen. I januar var prisene på mel levert China fra 1300 til 1450 dollar avhengig av kvalitet.  I fjor ble det betalt i snitt 1,98 kroner for 282 tonn lodde fra Island og 1,84 kroner for 10 421 tonn havbrisling. I januar ble det betalt 2,22 for havbrisling og 2,31 for lodde.

 

Med en kvote på ”bare” 596 197 tonn NVG-sild i år er det grunn til å tro at prisene til konsum vil være så høye at svært lite vil tilfalle fiskemelprodusentene. I 2009 da kvoten var på 1 002 230 tonn ble det levert 68 415 tonn NVG-sild og 9795 tonn avskjær. I fjor var kvoten 894 630 tonn. Da kom 73 930 tonn, samt 7258 tonn avskjær fra fartøyer fiskemelprodusentene til gode. I tillegg leverte utenlandske fartøyer 7195 tonn NVG-sild i 2009 og 2434 tonn i 2010 til fiskemelfabrikkene. Begge år ble det også levert noen hundre tonn avskjær fra utenlandske båter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.