NTNU og SalMar Ocean AS inngår en samarbeidsavtale der formålet er å videreutvikle et globalt ledende miljø for havbruk til havs, som sikrer økonomisk, miljømessig bærekraft og fiskevelferd for oppdrett i mer eksponerte områder.

Samarbeidsavtalen forsterker og utvider et allerede etablert samarbeid mellom partene. NTNU har de tre siste årene bidratt til realiseringen av Ocean Farm 1-prosjektet og gjennomføringen av Ocean Farm Teknologiprogram 1. SalMar Ocean AS viderefører Ocean Farm Teknologiprogram i et nytt program, og knytter seg med dette tettere mot NTNU.

Verdensledende på havbruk og oppdrett

Salmar Ocean AS har som mål å bli en ledende operatør for havbasert oppdrett gjennom å perfeksjonere teknisk og operativ kompetanse, design og systemløsninger for bærekraftig, havbasert fiskeoppdrett.

NTNU vil bidra til kunnskapsutvikling innen miljø, bærekraft, fiskevelferd, biologi, effektiv drift, samt utvikling av teknologi og utstyr i samarbeid med leverandører fra industrien.

Partene ønsker at det strategiske samarbeidet vil:

  • Utvikle NTNU til et internasjonalt ledende universitet innen havbruk.
  • Bidra til å utvikle en nasjonal strategi hvor de beste norske miljøene innen sine områder samarbeider om å utvikle relevant kunnskap, produkter og tjenester.
  • Bidra til å utvikle en norsk leverandørindustri til å bli verdensledende innenfor spesielt automasjon, autonomi og havbruksrobotikk, sensorikk, overvåkning, fiskevelferd og operasjon av havbasert oppdrettsanlegg.

Tilgang til forskningsdata, tettere kontakt med industri og nye stillinger

Gjennom samarbeidsavtalen får NTNU blant annet:

  • Tilgang til praktiske og reelle problemstillinger, i tillegg til direkte kontakt med industri og leverandører.
  • Tilgang til forskningsrelevante data fra Ocean Farm 1 og fremtidige Smart Fish Farm (SFF), og nye versjoner av Ocean Farm 1 konseptet.
  • Avtalen åpner også for opprettelse av ph.d.-stillinger, post docs (rekrutteringsstillinger), professorater/gaveprofessorater og delte og kombinerte stillinger ved NTNU og SalMar Ocean AS.
  • Studentoppgaver i samarbeid med SalMar Ocean AS

Finansiering

Samarbeidet vil bli konkretisert i flere enkeltprosjekter som vil finansieres enten av SalMar Ocean AS, eller via søkte midler fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Fiskeriog Havbruksnæringens Forskningsfinansiering, EU-systemet eller andre aktuelle aktører.