NSK Ship Design er i ferd med å stadfeste sin posisjon innen akvakultur og LNG fremdrift med nok et prestisjeoppdrag.

NSK Ship Design Fish pellets carrier NSK 3433

NB1070, nytt fôrfartøy til Nordnorsk Shipping, designet av NSK Ship Design. FOTO: NSK Ship Design.

Designselskapet er allerede i gang med Havfarm-prosjektet for Nordlaks, som ble omtalt av tidligere fiskeriminister Aspaker som et viktig ledd i utviklingen av Norges oppdrettsteknologi. Nå er det samme selskapet i front igjen med et stort prosjekt for rederiet Nordnorsk Shipping.

NSK Ship Design ble kontaktet av Nordnorsk Shipping i januar 2015, der de ønsket å utvikle et nytt skipsdesign basert på erfaringene fra verdens første gassdrevne lasteskip, MS Høydal. MS Høydal brukes som frakteskip for laksefor i oppdrettsnæringa og er også designet av NSK Ship Design.

Reduserer utslipp med 90 %

Nybygget reduserer utslippene av NOx med over 90 % og CO2 med ca 25%, sammenliknet med tradisjonelle dieselmotorer. Transport står for en stor del av utslippene av klimagasser, og er derfor en viktig sektor å ta tak i. Båten er 81,50 meter lang og 16 meter bred. Den har en lastekapasitet på 2700 tonn for og er utstyrt med en 50 tonns kran. I tillegg er fartøyet utstyrt med et dynamisk posisjoneringssystem levert av Rolls Royce, som lar skipet losse ved oppdrettsanleggene uten å fortøye.

-Innen LNG fremdrift sitter vi med mye erfaring og kompetanse, og med prosjekter som dette viser vi at det finnes løsninger. Bruken av gassdrevne lasteskip er et viktig bidrag for å få ned utslippene av klimagasser og viser vei både for transportog havbruksnæringen. Vi er stolte av jobben vi gjør for fremtiden innen sjøfartsnæringen, sier salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design.

NSK Ship Design Thomas Myhre Sales Manager

Thomas Myhre Salgssjef i NSK Ship Design. FOTO: www.smilehullet.com

I sterk vekst

I prosessen jobbet NSK Ship Design tett sammen med Biomar og Nordnorsk Shipping.

– Et nært samarbeid mellom rederi og designselskap er helt essensielt for utviklingen av gode og innovative løsninger for våre kunder, sier Myhre.

NSK Ship Design opplever sterk vekst og har måttet utvide avdelingene både i Harstad og Arkhangelsk, Russland for å håndtere henvendelsene fra hele verden. Med erfaringer fra en sårbar Norskekyst, er det for NSK Ship Design naturlig at stadig flere store aktører innen akvakultur verden over har fokus på et bærekraftig helhetsbilde.

– Våre prosjekter strekker seg fra sertifisering av små servicefartøy til design av større brønnbåter, forfartøy og nå havfarmer. For å kunne utvikle dette helhetsbildet, har vi god kontakt med underleverandører, forskningsmiljøer og store selskaper innen akvakultur. Det er et viktig fundament for å levere skipsdesign på dette nivået, sier Myhre. Rederiet, Nordnorsk Shipping, har signert med verftet Tersan Shipyard i Tyrkia, og ferdigstillelse av nybygget NB1070 vil være i 2017.