DEL

Totalt er det gitt tilsagn om cirka 4,4 milliarder til nesten 800 søknader knyttet til NOX-tiltak siden 2008. Det meste er investert i tiltak for å redusere utslipp av NOx fra skip. Hele 463 millioner kroner er tilsagn og utbetalinger til fiskeflåten.


( 12.02.2014 )

[raw]

En del av investeringene som er betalt med midler fra NOX-fondet har gjort det enklere for rederne å selge eldre fartøyer, samtidig som de mest sannsynlig også har fått bedre betalt for fartøyene.

 

En gjennomgang av alle søknader viser at nybygg kan få NOX-støtte tilsvarende flere prosent av skipenes byggekostnad. For eldre fartøyer betyr støtte fra NOX-fondet ikke bare at de får et mer miljøvennlig fremdriftsmaskineri, men at fartøyet får høyere verdi på bruktmarkedet. Samtidig øker i realiteten tilskudd fra NOX-fondet rederne sin egenkapital.

 

Kystmagasinet har sett på de 25 høyeste tilsagnene gitt fra fondet, og til hvilke tiltak det er gitt tilsagn om støtte til. Det er veldig stor forskjell på hvor mye ulike rederier og enkeltfartøyer har fått i støtte. Dette kan du lese mer om i Kystmagasinet 1, som kommer i salg i Narvesen i morgen, torsdag 13. februar.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.