Slakteskipet Norwegian Gannet har tatt i bruk teknologi tidligere i hovedsak brukt i fiske etter vill fisk. Fisken bløgges, slaktes og fraktes i RSW-tanker. Til nå har noen få norske prosessfartøyer bløgget laks og levert den til slakting ved landanlegg. Nå vil laksen bli levert ferdig slaktet direkte til pakkeri i Hirtshals i Danmark.

Norwegian Gannet, som i dag ble døpt i Bergen, representerer et stort fremskritt både med hensyn til kvalitet på fisken som leveres, miljøgevinst, redusert fare for smittespredning og rømming, samt dyrevelferd.

– Siden fisken blir bedøvet, bløgget og sløyet svært raskt før den lages i RSW-tanker hvor vannet holder – 0,5 grader Celsius, vil den ankomme pakkeriet i Hirtshals atskillig ferskere enn fisk som blir slaktet i tradisjonelle slakterier. Der er det vanskelig å få fiskens temperatur ned under fire grader. Resultatet blir at fisken som losses i Hirtshals har opptil sju dager lengre holdbarhet (shelf-life) forteller daglig leder Carl-Erik Arnesen i rederiet Hav Line AS til Kystmagasinet.

Norsk båt med norsk mannskap
Fartøyet har fått mye kritikk av andre aktører og noen ordførere langs kysten som frykter for norske arbeidsplasser. Når Norwegian Gannet er i full drift vil den kunne levere over ti tusen tonn slaktet laks hver måned.

Det er bare uker igjen til Norwegian Gannet leverer første last med laks i Hirtshals. Fra venstre kaptein Knut Arne Bjørge og adm. dir Carl-Erik Arnesen i Hav Line AS

– Det er viktig å få med seg at skipet er registrert i det norske skipsregisteret NOR. På akterskipet står det Bergen som hjemmehavn, og mannskap og fabrikkarbeidere om bord er i hovedsak norsk sier Arnesen. Han legger til at de aller fleste av disse kommer fra kystsamfunn langs kysten. Men at noen ønsker å kritisere, virker det som om han tar med stoisk ro. Det er kanskje et tankekors at sammenlignet med den oppdrettskapasitet som for tiden bygges i form av landanlegg i andre land, raskt vil overgå kapasiteten til fartøyet. Og ved disse anleggene blir det ingen norske arbeidsplasser.

Kutter 7000 vogntog

Fartøyet som er designet av Wärtsilä er bygget ved det det spanske verftet Astilleros Balenciaga S.A.. Det skal nå til Optimar i Ålesund for å ferdigstille fabrikken. Arnesen håper at den første lasten med laks kan bli levert til Hirtshals om få uker.

Mye til felles med fabrikktrålere
Norwegian Gannet har mye til felles med en stor fabrikktråler. Den største forskjellen er at den pumper om bord laksen fra merder istedenfor å hale den om bord i en trålpose. Om bord i den 94 meter lange, 18 meter brede båten er det en fabrikk med hele 14 sløyemaskiner som hver har en kapasitet på 25 fisk i minuttet. Ingen tradisjonelle fabrikkskip har i nærheten av denne sløyekapasiteten.

Fra første laks pumpes om bord, til siste laks blir losset i Hirtshals vil det gå 45 timer. Siden laksen fordeles på 10 RSW-tanker med samlet kapasitet på 1900 kubikkmeter vil den siste laksen som slaktes bare være 25 – 30 timer «gammel» når den losses og pakkes. I tillegg til dette kommer fordelene ved at laksen er atskillig bedre nedkjølt enn den som blir fraktet med bil.

Kystmagasinet kommer i neste utgave med en fyldig presentasjon av Norwegian Gannet.