DEL

Norway Pelagic, med hovedkontor i Måløy, skal overta Austevoll Fisk AS som er eid av Austevoll Seafood. Til gjengjeld får Austevoll Seafood nær 2,8 millioner aksjer i Norway Pelagic, til en børsverdi akkurat nå på 121 millioner kroner. Det skriver Bergens Tidende.


( 01.02.2011 )

[raw]

Det gjenstår en godkjenning fra generalforsamlingene i selskapene, men dersom planene går gjennom der vil de to fiskeselskapene bli fusjonert i mars. Det opplyser styreleder Helge Singelstad i Austevoll Seafood til BT.

 

Austevoll Seafood eide fra før 33 prosent av Norway Pelagic. Nå øker eierandelen til 43 prosent. Norway Pelagic er den desidert største aktøren i regionen. Nå blir alle selskapets økonomiske interesser i denne delen av næringen samlet, sier Singelstad. Selskapene driver begge med fangst av pelagisk fisk, hovedsakelig sild, makrell og lodde. Etter det som er opplyst i media er det lite sannsynlig at fusjonen vil føre til at ansatte blir overflødige.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.