DEL

Kystmagasinet 5.14: Mens norske landinger av hvitfisk og flatfisk til Danmark i årets første fem måneder falt til under tusen tonn, har landingene av industrifisk for første gang på mange år passert 100.000 tonn. Mye tyder på at det vil bli færre norske båter som leverer konsumfisk i Danmark, mens økte pelagiske kvoter vil bringe mer industriråstoff til Danmark.


( 04.09.2014 )

Det er kolmule og tobis som gjør at landingene av fisk til fiskemelfabrikkene har nådd et tilnærmet rekordnivå. Ikke siden 2003 har det blitt landet mer industriråstoff i Danmark enn i år. Da ble det losset 159.042 tonn. I år var det frem til månedsskiftet mai-juni levert 148.765 tonn.

 

Selv om det bare er cirka 10.000 tonn som skiller 2014 fra 2003, skal det godt gjøres at kvantumet i år passerer det som ble levert i 2003. Det er i første rekke nordsjøsild til konsum som kan bli levert i større kvantum i år. Men i 2003 ble det i tillegg til 159.000 tonn til industriråstoff, levert 58.000 tonn sild til konsum.

FF Skagen F. Terje Engø

FF Skagen er den danske fabrikken som kjøper mest norsk råstoff.

Vekst i kvoter

Likevel er det en formidabel vekst i landingene av industriråstoff i Danmark. Spesielt sett på bakgrunn av at det i 2010 ble levert under 10.000 tonn. Fortsatt vekst i kolmule- og tobiskvotene er det som i første rekke kan medvirke til ytterligere vekst i landingene av fisk i Danmark.

 

Kolmule blir, hvis fangstene leveres til konsum, primært levert i Irland. Det gir bedre kvalitet ved at kolmulen blir frosset inn kort tid etter at den er fisket. Men når fisket pågår er det perioder med store fangstkvantum og press på mottakskapasiteten. I disse periodene ville de norske kolmuletrålerne hatt store leveringsvansker om det ikke også var mulig å levere i Danmark.

Hansholm Fiskeauksjon F. Terje Engø

Hanstholm Fiskeauktion er den som normalt har tatt i mot mest fisk direkte fra norske fiskefartøyer. I år er det bare levert 726 tonn i Hanstholm.

 

Usikkerhet rundt øyepål

En annen fisk som fortsatt kan være med på å øke kvantumet som leveres av fisk til mel i Danmark, er øyepål. Det er i år en kvote på 123.000 tonn øyepål. Men per 23.06 er det bare fisket 2.774 tonn. Spørsmålet er i hvilken grad fiskeflåten benytter seg av øyepålkvoten. I fjor ble det bare fisket 47.000 tonn av 157.000 tonn. I 2012 var kvoten bare 25.000 tonn, og bare 4.563 tonn, det vil si under en femtedel, ble fisket. Det er med andre ord svært stor usikkerhet rundt hvor mye av øyepålkvoten som vil bli fisket.

 

Antallet fiskemelfabrikker i Danmark har blitt kraftig redusert de siste tiårene. Nå gjenstår det bare tre fabrikker. Den største mottakeren av industriråstoff i fjor var Fiskernes Fiskeindustri i Skagen, bedre kjent som FF Skagen. Denne fabrikken mottok i fjor 42.500 tonn norsk råstoff, mens de to andre fabrikkene, Hanstholm Fiskemelfabrikk i Hanstholm, og 999 i Thyborøn mottok 15.000 tonn hver. I år er også FF Skagen den største kjøperen med 60.000 tonn, mens Thyborøn har kjøpt 52.000 tonn og Hanstholm 36.600 tonn fra norske fartøyer.

 

Kraftig fall for hvit- og flatfisk

For hvitfisk og flatfisk er situasjonen heller laber. Det er var ved utgangen av mai bare levert 982 tonn mot 2.267 tonn i samme periode i fjor.

 

En rekke fartøyer har i en årrekke levert sei til danske auksjoner. Men det virker som om interessen for dette har dabbet kraftig av. Det skyldes også at flere fartøyer, deriblant Karmøybåtene Katla, Erly og Silvervåg er lagt ut for salg. Disse båtene har levert fisk direkte i dansk havn, og også til mottak på Karmøy for videre forsendelse til danske auksjoner.

 

Den 27 meter lange Arendalstråleren Kjelsvik har også vært en trofast leverandør av fisk til danske auksjoner. Også denne er lagt ut for salg, og det bes om bud med og uten rettigheter. At rettighetene også er for salg tyder på at rederen ikke ser lønnsomhet i å drive videre.

 

At færre leverer i Danmark viser også igjen på kvantum for andre fiskeslag. Det er i årets første fem måneder bare levert 149 tonn torsk mot 289 tonn i fjor. Rødspette er ned fra 68 til bare åtte tonn.

Kjellsvik F. Terje Engø

Arendalstråleren Kjellsvik er en av de som har levert en svært stor andel av sine fangster i Danmark. Her ligger den ved fiskeauksjonen i Hirtshals. Nå er fartøyet en av flere Nordsjøtrålere som er til salgs.

Mest dramatisk er fallet i norske landinger for Hirtshals. Mens det ble losset 627 tonn i havnen i årets første fem måneder i fjor, er det i år bare losset 98 tonn. Det er noenlunde samme fall i kvantum i Hanstholm, hvor det i år er losset 726 tonn, mot 1.299 tonn hvit- og flatfisk i fjor.

 

Det kan hende at noe at dette fallet er kompensert ved at mer fisk blir fraktet med kjølebil fra Norge for salg på auksjonene i Danmark. Det er heller ikke noe som forhindrer danske fiskeforedlere å kjøpe fisk direkte fra norske eksportører. Mest av alt viser nok tallene at danske auksjoner ikke er like attraktive som tidligere, og at lave fiskepriser generelt rammer interessen for å drive fiske i Skagerrak og Nordsjøen.

 

Norske fartøyer: Landinger av fisk i danske havner januar – mai 2010 – 2014

Kvantum i tonn

Havn 2010 2011 2012 2013 2014
Hanstholm 1.116 1.075 780 1.299 726
Hirtshals 783 333 506 627 98
Strandby (Nordjylland) 11 0 0 0 0
Thyborøn 0 31 13 14 10
Totalt 1.909 1.439 1.300 1.940 834

 

 

 

 

Norske landinger av fisk i Danmark, januar – mai 2009 – 2014 (tonn)

Art 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pelagisk fisk for industri og konsumKolmule2.2541.495093764.766127.451Brisling06570000Lodde0028.97131.3857.7860Makrell11323520Sild17.9428.2913.4603.4748.2305.339Øyepål147000070Strømsild0000408Sølvtorsk000009Tobis001.401020019.770Totalt21.8498.95133.83435.79981.027152.667

Hvitfisk og flatfisk m.m.Brosme723010Breiflabb1076942112812Kveite531010Hvitting563543Sei1.4221.4801.1039491.623619Piggvar120210Rødspette646366648Lomre140540Torsk680448388253289149Tunge000120Hyse15055371078734Lysing89365871111132Lange874742304216Sjøtunge21126366Lyr131131043Totalt2.5942.2211.6891.5132.267982 

SkalldyrReker000070Sjøkreps20111000Totalt20111070Totalt*22.98912.69435.53237.32383.310153.653

Kilde: NaturErhverstyrelsen. Bearbeidet av Kystmagasinet. * Inkluderer annen fisk som på grunn av svært små kvantum ikke er tatt med i tabell.

 

 

 

Norske landinger av fisk i Danmark, 2009 – 2013 (tonn)

  2009 2010 2011 2012 2013

Pelagisk fisk for industri og konsumKolmule3.3901.8971.0292.41865.081Brisling523657000Lodde0042.93531.3857.786Makrell27312433102Sild44.82424.65117.40023.27824.253Øyepål9.2067.3295761.108809Strømsild000040Tobis001.4010380Totalt57.97034.56563.36558.22298.451 

Hvitfisk og flatfisk m.m.Brosme107623Gråsteinbit89435Breiflabb188122582547Kveite106312Hvitting101472612Sandflyndre23141518Hyse304243168336302Lysing324177195256295Lange161100748091Lyr3043222520Sei5.3265.5833.7382.2693.298Pigghå45113Piggvar13343Rødspette3084217152136Lomre51011138Sjøtunge46269616Torsk1.5491.294810881735Tunge10354Totalt8.0097.7295.3434.1004.998 

SkalldyrReker101216Sjøkreps7222201Totalt37223217I alt66.08942.34868.72462.343103.504

Kilde: NaturErhverstyrelsen. Bearbeidet av Kystmagasinet. * Inkluderer annen fisk som på grunn av svært små kvantum ikke er tatt med i tabell.

 

 

Norske landinger av industrifisk i Danmark

Sted/År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Esbjerg 10.083 0 0 8.974 Fiskemelfabrikk nedlagt
Hanstholm 39.884 48.326 49.160 39.741 18.878 12.958 9.799 18.788 11.638 15.052 36.599
Hirtshals 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Skagen 55.329 9.789 10.278 7.929 14.603 159 83 13.525 15.087 42.498 60.154
Thyborøn 53.729 76.781 49.084 63.940 15.232 0 0 13.625 8.259 15.036 52.012
Totalt 159.042 134.896 108.524 120.584 48.712 13.117 9.883 45.938 34.983 72.587 148.765

Kilde: NaturErhverstyrelsen. Bearbeidet av Kystmagasinet. *Tallene for 2014 er til og med mai.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.