Flere svenske fiskehavner ligger i umiddelbar nærhet til Skagerak, Oslofjorden og Nordsjøen. Men lite tyder på at norske fartøy finner særlige fordeler i å levere direkte til Sverige, selv om Sverige er Norges niende største marked for sjømat.

En oversikt utarbeidet av Havs och Vattenmyndigheten, tilsvarende vårt Fiskeridirektorat, viser at det i fjor var ett norsk fartøy som leverte pelagisk fisk i svensk havn, samt fire båter som leverte reker og sjøkreps i Strömstad.

Selv om Norge i fjor eksporterte 69.000 tonn sjømat til en verdi av over fire milliarder kroner til Sverige, besto direkte leveringer av fangst bare av 40,6 tonn reker og sjøkreps, samt 320 tonn brisling og 58,5 tonn sild. Dette er et lite kvantum selv om det tas hensyn til at 2,9 milliarder kroner av eksporten til Sverige var laks. Den pelagiske fisken ble levert av Spjæringen Senior. Dette fartøyet, som ble solgt ved årsskiftet, er som de fire fartøyene som leverte reker og sjøkreps, en Østfoldbåt.

Norske fartøy: Direkte leveringer i Sverige 2018

Fartøy Hjemmehavn Art Kilo
 

Reker og sjøkreps

Eli R Vesterøy Reker 1 320
Saga Råde Reker 647
Baluba Kråkerøy Reker 14 432
Sjøkreps 257
Camo Skjeberg Reker 21 761
Sjøkreps 2 164
Diverse 9
Totalt kvantum reker og sjøkreps 40 590
 

Fisk

Spjæringen Senior Fredrikstad Brisling 320 000
Sild 58 500
Camo Skjeberg Diverse 9
Totalt kvantum fisk 378 509
Totalt kvantum fisk, reker og sjøkreps 419 099