DEL

Norge er nå den desidert største leverandøren til både EU og Russland. 20 prosent av sjømat importert til EU har norsk opprinnelse. Tilsvarende tall for Russland er hele 38 prosent.


( 03.01.2013 )

[raw]

Den norske sjømateksporten var i 2012 på 51,6 milliarder kroner, og det ble eksportert 2,3 millioner tonn sjømat. Dette er en nedgang på tre prosent målt mot 2011, men det gjør likevel 2012 til ett av de beste årene noensinne for norsk sjømat.
– Markedssituasjonen er utfordrende, målet vårt må være å øke eksporten. Totalt sett var 2012 likevel et godt år for norsk sjømatnæring. Til tross for at finanskrisen har rammer hardt i viktige eksportmarkeder som Portugal og Italia viser tallene at norsk sjømat er noe av det siste som kuttes. Folk må ha mat, og det er helt tydelig at forbrukerne vil ha norsk fisk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
Helsebeviste norske konsumenter

En gledelig overraskelse er at flere nordmenn velger fisk til middag. Veksten i det norske sjømatmarkedet har vært på nesten 5 prosent i verdi, og 3 prosent i volum.
-Folk er opptatt av å spise sunt og servere sunn mat til barna sine. Det kan være en av grunnene til at vi ser en vekst i Norge.  Med retter som sushi har nok også flere fått øynene opp for sjømat, sier fiskeri og kystministeren.
Bevilger 5 millioner til markedsføring av torsk

I det kommende året skal det fiskes rekordmye torsk, tilsammen skal det hentes opp 1 million tonn torsk fra Barentshavet. Fiskeri- og kystdepartementet og sjømatnæringen har gått sammen i et spleiselag på til sammen 15 milloner for å markedsføre torsk i 2013.
– Norsk torsk er populært verden over. Selv om det allerede er et av våre fremste sjømatprodukter, kan vi styrke vår markedsposisjon ytterligere. Regjeringens ambisjon er at vi skal være verdens fremste sjømatnasjon, men det krever at vi hele tiden har en offensiv holdning. Derfor bidrar jeg med penger i et ekstraordinært spleiselag for å selge mer torsk i 2013, sier Berg-Hansen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.