Norsk sjømat har inntatt den mest lukeratiev plassen i fiskediskene hos Polens største dagligvarekjede.


( 23.06.2014 )

 

– Den polske konsumenten trenger mer kunnskap om sjømat, og hvordan han eller hun skal tilberede den på den best mulige måte. Fiskedisker med norsk sjømat er et godt virkemiddel for å spre slik kunnskap. Når vi tilbyr fisk med så godt kvalitet som den norske, er det lettere å øke oppmerksomheten og kunnskapen om sjømat, sier Tomas Zarebinski, kategorisjef for sjømat i Tesco-kjeden. 

 

Sammen med statssekretær Dilek Ayhan i nærings- og fiskeridepartementet høytidelig åpnet den ene av Tescos mange fiskedisker, reservert og dekorert utelukkende for norsk sjømat. Sjømatrådet har jobbet i ett år i samarbeid med Tesco for å få til diskene.

– Det er første gang vi får en slik ordning med en kjede, og det sier noe om statusen norsk sjømat har i Polen, sier fiskeriutsending Kristin Pettersen i Norges sjømatråd.

 

– Norges sjømatråd er en solid partner å jobbe med i dette prosjektet, og det gir oss muligheter som vi ikke ville fått uten dem. De bidrar til å utdanne oss – og ikke minst inspirere. Fra første møte har jeg merket en smittende entusiasme for norsk sjømat, og det skal merkes også i våre fiskedisker, sier Zarebinski.

 

I første kvartal 2014 var Polen Norges viktigeste enkeltmarked for sjømat, med en eksportverdi på 1,52 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent fra 2012. Gjennom Norges sjømatråd sine fellesaktiviteter med Tesco, spesielt butikk-kampanjene, har kjeden erfart særlig positiv utvikling i salget av norsk laks.