Prisene for norsk sjømat i det britiske markedet har økt, som et resultat av et svakere pund.


( 23.11.2017 )

-Vi kan regne med å se økte priser på torsk i 2018, som en følge av reduksjon av kvoten på 13 %. I 2017 har vi sett en nedgang i volum i alle arter sammenlignet med fjoråret. Det opplyser Sjømatrådets utekontor i UK i sitt siste nyhetsbrev. For laks spiller den økte globale etterspørselen inn, samtidig som produksjonsvolum har stått på stedet hvil.

Alle fem viktigste norske eksportarter opplever nedgang i volum i løpet av årets ni første måneder, sammenlignet med 2016. Størst nedgang ser man for laks med 26 %, fra 52 032 tonn (2016) til 38 557 tonn. Men det har også vært en markant nedgang for torsk (-15 %), reker (- 18 %) og ørret (- 12 %). Minst nedgang ser man for hyse (- 6 %) med 1 160 tonn til 16 773 tonn.

Britene har måtte betale mer for norsk torsk, hyse og laks i løpet av 2017 enn tidligere. Prisøkningen vil trolig fortsette også i 2018.

De tradisjonelt viktigste eksportproduktene til det britiske markedet, torsk og hyse, stod for en samlet volum på 28 578 tonn i perioden januar til september i år. Mens man har hatt en positiv ending i eksportverdien for hyse, på 10 %, har man opplevd en svak nedgang i verdi for torsk (- 1 %). Størst endring i eksportverdi ser man for ørret, tross volumnedgang ser man en sterk økning i verdi på 32 %. For laks er det en svak oppgang med 1 %, mens for reker er det nedgang i eksportverdi på 11 %.

Sjømatrådets utekontor i UK opplyser at de er i full gang med å forberede seg for den kommende Skrei-sesongen. De vil gå i gang med en rekke aktiviteter sammen med deres Skrei-ambassadør Michel Roux Jr, rettet mot kokker og presse. Blant annet den årlige kokketuren til Norge, der kokker, journalister og markedsfolk vil bli invitert til å delta. Her vil de ikke bare få muligheten til å lære om Skrei og lage retter, men også mulighet til selv få fiske. Gjennom hele sesongen vil også utvalgte fiskehandlere og selgere ha Srei i sine disker.

Den årlige sjømatkonferansen i London i regi av Sjømatrådet vil bli avholdt 24.januar, etterfulgt av britenes egen National Fish and Chips Award dagen etter. Her vil den norske fiskebåten Geri II stå for råstoff til lunsjen under tilstelningen.