– Den norske fiskeindustrien finner det naturlig å få sildefiskeriene revurdert av MSC. Dette vil forhåpentligvis opprettholde bildet av sildefisket som godt drevet og bærekraftig overfor markedet. Det sier Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag i forkant av en ny runde med MSC merking av sild.


( 18.04.2013 )


[raw]

Marine Stewardship Council har tatt vel imot meldingen om at sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak, samt fiskeriet for norsk vårgytende sild (NVG-sild), søker resertifisering av MSC som veldrevne og bærekraftige fiskerier.

I 2008 ble de norske sildefiskeriene med i MSCs totale vurderingsprosess.  Ett år senere oppnådde fiskeriene godkjenning etter MSCs standard for bærekraftig fiske.  Med revurderingen, som vil utføres av Det norske Veritas (DNV), søker fiskeriet sin andre femårige MSC-sertifisering.

Norges Fiskarlag er ny part i resertifiseringsprosessen.
Jan Birger Jørgensen, Assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, sier: “Den norske fiskeindustrien finner det naturlig å få sildefiskeriene revurdert av MSC. Dette vil forhåpentligvis opprettholde bildet av sildefisket som godt drevet og bærekraftig overfor markedet. Vi ser frem mot et fruktbart samarbeid med MSC, sier Jørgensen i en pressemelding.

Også MSC er positiv og har gode forhåpninger til en ny sertifiseringsrunde.
– Jeg er begeistret over å få ønske sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak velkommen i revurderingsprosessen. Disse fiskeriene er nøkkelleverandører av råvarer for europeiske markeder som sertifiserte produkter.  Fornying av sertifisering vil hvis den oppnås, også i fremtiden gi industrien et troverdig verktøy som ivaretar og bygger en langvarig valør for sildefisket i europeiske markeder, sier Camiel Derichs, MSCs Avdelingsdirektør i Europa.

[/raw]