I 2015 skrev Kystmagasinet om Royal Greenland sitt prosjekt for levende torsk. Dette prosjektet har blitt en suksess. Den norske brønnbåten Maniitsoq brukes nå til å hente torsk som holdes i merder på Grønlands vestkyst.

Torsken leveres ved fabrikk i byen Maniitsoq. Brønnbåten Maniitsoq ble opprinnelig bygget ved A. M. Liaaen Skipsverft & Mek. Verksted, som selfangstskuten Harmoni, for norsk reder i 1960. Fartøyet er 44,6 meter lang og 9,2 meter bredt. I 212 skiftet fartøyet navn til Gullstein, i 2013 til Kvitbjørn og i 2015 til Maniitsoq.

Eierne av fartøyet har siden 2015 forsøkt å skape driftsgrunnlag blant annet ved å søke om tillatelse til utryddelsesfangst av kongekrabbe. De har også, etter først å ha fått avslag på dispensasjon fra fangstforbudet etter snøkrabbe i 2017, fått dispensasjon i 2018. I 2020 ble ervervstillatelsen tilbakekalt som følge av manglende aktivitet. Og nå er skipet uten rettigheter i norske fiskerier, men brukes som norskflagget brønnbåt i en suksessfull utvikling av levering av levende torsk.

Torsken hentes når den har blitt sultet i merdene i ti dager. Den da har tom mage, og slaktingen skjer veldig raskt gir svært god kvalitet på fisken. Ved flere anledninger har fabrikktråleren Sisimiut blitt tiltakalt for å foredle levende torsk fra merder. Det er Royal Greenland som leverer merdene til fiskerne. Det er ifølge nettmagasinet Hook & Net investert I 200 merder for oppbevaring av levende torsk.