Til tross for nigerianske restriksjoner på import av fisk har det blitt importert mer norsk fisk i årets første fire måneder enn i samme periode i fjor.

Totalt er det i perioden importert 12.535 tonn verdt 151,3 millioner kroner, mot 5910 tonn verdt 124,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Årsaken er i hovedsak en økning i eksporten av makrell fra 3.624 tonn verdt 35.687 millioner kroner i fjor, til 11.026 tonn i år verdt 108.912 millioner kroner. Det største problemet for nigerianske importører er restriksjoner på utenlandsk valuta for å kunne betale for importert fisk. Disse restriksjonene ser ut til å ramme eksporten av tørket fisk mer enn eksporten av makrell.