DEL

Ved utgangen av november i fjor var det importert 60 529 tonn makrell til Japan. Hele 58 556 tonn var norsk makrell. I prosent utgjør det i underkant av 97 prosent. Island har forsøkt å eksportere til Japan. Foreløpig uten å lykkes. Norske eksportører har i praksis “monopol” på dette markedet. Likevel er det langt igjen før eksporten er på samme nivå som i 1993. Ifølge japansk statistikk ble det importert 191.000 tonn norsk makrell dette året.


( 11.01.2011 )

[raw]

Norge dominerer det japanske markedet totalt. Islendingene som de siste årene har tatt seg til rette og landet over 100 000 tonn årlig, har gjort noe få mislykkede forsøk på å komme inn på japanske markedet. I november i fjor mottok Japan en konteiner med 23,5 tonn fryst islandsk makrell.  I 2009 ble det også sent en konteiner med nesten 21 tonn fryst makrell til Japan.

 

Islendingene er ikke alene om å forsøke å erobre markedsandeler fra norske eksportører. Ved utgangen av november i fjor var det importert 818 tonn fra Canada, 603 tonn fra Irland, 249 tonn fra Danmark, 176 tonn fra Kina, 98 tonn fra Storbritannia og fem tonn fra Sør Korea.

 

Det er liten grunn til å tro at den ene konteineren mede islandsk fisket makrell som ankom i fjor inneholdt liten eller dårlig fisk. Likevel ble den ikke betalt med enn 187 yen per kilo. Norge fikk 211 yen for sin makrell.
Hvor mye makrell som importeres til Japan styres i stor grad av hvor mye landets egen flåte fisker. I 2005 ble det importert 94 881 tonn fryst makrell, året etter var volumet nede i 48 348 tonn før det falt til 45 695 tonn i 2007. I 2008 økte den så til 69 761 tonn for så å falle tilbake til 50 787 tonn i 2009.

 

De siste årene har 15.000 – 30.000 tonn blitt innklarert gjennom tollen i desember. Det skjedde nok i fjor og. Ifølge statistikk fra Eksportutvalget for fisk ble det eksportert 74 976 tonn til Japan i fjor. I desember 2009 ble over 18 000 tonn norsk makrell fortollet inn i Japan. Det er grunn til å tro at et lignende kvantum ble fortollet i desember i fjor også. Det vil bare ytterligere forsterke den totale dominansen norsk makrell har i Japan.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.