I år er Russland for første gang vårt største laksemarked. For ørret har Russland lenge vært størst. Halve den norske ørretproduksjonen havner i Russland. Men veksten i Chile kan true den norske dominansen i det russiske markedet. Tall fra russisk tollvesen viser at chilenske eksportører er svært aktive i markedet.


[raw]

Russland var på grunn av den tradisjonelt store eksporten av pelagisk fisk i årets første kvartal, også størst i fjor. I 2010 var Frankrike vårt største sjømatmarked målt i verdi. Men i fjor ble Russland størst med en import på 5,193 milliarder kroner, mot Frankrike med 5,110 milliarder kroner. I første kvartal i år har Russland importert fisk til en verdi av 1,779 milliarder kroner, mot 1,403 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 376 millioner kroner. For Frankrike viser tallene et fall fra 1,243 milliarder kroner til 1,173 milliarder. Det innebærer at Russland importerte for 666 millioner kroner mer enn Frankrike.

Chile eksporterte i fjor 1526 tonn Stillehavslaks (coho) til Russland, og bare 866 tonn atlantisk laks. I tillegg til Norge og Russland ble det ble også importert mindre mengder laks, ørret og chinook laks (bildet) fra andre land.

 

Formidabel vekst i Russland
For to år siden, i 2010, var Frankrike det suverent største markedet for norsk laks. Omregnet til rund vekt importerte Frankrike 135.901 tonn. I fjor økte den franske importen til 143.481 tonn. Men økningen til Russland var større. Den økte fra 95.442 tonn til 115.228 tonn. Med andre ord ble avstanden mellom de to markedene redusert fra 40,459 tonn til 27,253 tonn.

 

Veksten i det russiske laksemarkedet har vært formidabel. I første kvartal i år har Frankrike mistet posisjonen som vårt viktigste marked. Både Russland og Frankrike viser imidlertid kraftig vekst. Den franske importen har økt fra 29.036 tonn til 35.129 tonn. Men den russiske importen har økt mer, fra 21.630 tonn til 35.961 tonn. Det gir en ørliten ”ledelse” til Russland på 832 tonn. Legges det til at Russland også har økt importen av ørret kraftig, fra 3.998 til 7.946 tonn rund vekt i første kvartal, er det ingen tvil om at landet har blitt vårt desidert største marked for laksefisk.

 

Den franske importen av ørret var på 221 tonn rund vekt i første kvartal. Siden franske importører betaler litt mer for laksen er Frankrike fortsatt større enn Russland i verdi. Men også her minker forskjellen raskt. Selv om Frankrike normalt øker sitt kjøp av laks i andre halvår, er det mye som tyder på at Russland ikke bare vil være vårt viktigste fiskemarked, men også bli vårt viktigste laksemarked i år.

Svikt i den chilenske produksjonen av atlantisk laks har medvirket til at norsk laks er totalt dominerende. Dette er ett av Marine Harvest sine chilenske anlegg. Pressefoto Marine Harvest.

 

Chile stor på ørret
For ørretoppdretterne er det russiske markedet avtaker av cirka halve produksjonen. Mye tyder på at norske eksportører utover høsten og neste år vil møte voldsom konkurranse fra chilenske eksportører. Chile eksporterte i fjor bare 866 tonn atlantisk laks til Russland.

 

Norge eksporterte hele 116.228 tonn rund vekt, opp hele 95.422 tonn i 2010. En formidabel vekst på hele 22 prosent. Det var samtidig et lite fall i eksporten av ørret, fra 24.342 tonn rund vekt i 2010 til 22.901 tonn i fjor.
Data fra det russiske tollvesenet viser at selv om chilensk laks og ørret for øyeblikket ligger langt bak den norske i volum, kan dette forandre seg etter som produksjonen i Chile øker.

 

Mens 11 norske eksportører eksporterte 19.643 tonn fersk og fryst ørret (sløyd vekt) til Russland, var det 26 chilenske eksportører som eksporterte 13.486 tonn fryst ørret. Av det norske volumet utgjorde fryst bare 1.688 tonn. I tillegg viser databasen at atskillig mer chilensk laks og ørret blir solgt av tradingselskaper som formidler salget til en eksportør i Chile. Også en del norsk laks selges ved hjelp av tradingselskaper, men i atskillig mindre omfang enn hva som synes å være tilfelle for chilenske fisk.

Norsk laks er suveren i det russiske markedet.

 

Ubetydelige på laks
Den chilenske eksporten av atlantisk laks til Russland var i fjor bare på 866 tonn, mens coho-laks utgjorde 1.526 tonn. Sammenlignet med nesten 100.000 tonn laks fra Norge, blir dette lite. Men hele 11 eksportører delte den atlantiske laksen mellom seg, mens ti eksportører leverte coho-laksen. De fleste av disse har på grunn av produksjonsproblemene i Chile ikke hatt atlantisk laks å tilby. Dette vil endre seg kraftig allerede i høst. Det er derfor grunn til å forvente økt konkurranse i det russiske markedet. Dette vil være en konkurranse hvor pris vil være svært avgjørende for om russiske importører fortsetter å prioritere fersk norsk laks fremfor fryst laks fra Chile.

USA er det viktigste markedet for chilensk laks. I en periode vil nok det meste av veksten i produksjon gå dit. Det kan gi norske eksportører tid til å styrke posisjonen i Russland ytterligere.

Det er nesten vanskelig å unngå norsk laks på russiske restauranter.

 

Mange chilenske selgere
Regnes tradere uten egen eksporttillatelse med, er det over 40 selskaper som selger chilensk laks og ørret til Russland, mens det bare er rundt 20 som selger norsk laks og ørret. Ettersom utbudet av chilensk, atlantisk laks øker fremover, må det forventes at salgsaktiviteten overfor russiske importører øker raskt og kraftig.

Det har de siste årene vært en dreining fra fryst til fersk laks og ørret i det russiske markedet. Erfaringene fra Europa viser likevel at mange foredlingsbedrifter gjerne kjøper fryst fisk hvis prisen er riktig. Inntil sykdomskrisen rammet chilensk lakseoppdrett, økte mange europeiske land importen av fryst chilensk laks år for år.

Chile har ett stort marked for foredlet atlantisk laks i USA. Dette kan medvirke til mindre fokus på Russland i en periode. Dette er ett av Marine Harvest sine foredlingsanlegg i Chile. Pressefoto Marine Harvest.

 

Marine Harvest og Lerøy er størst
I den russiske databasen er det angitt både navn på eksportør, produsent, importør, eventuell agenter, fakturert pris, brutto og netto vekt på alle partier som har kommet inn i Russland. En sammenligning med norsk eksportstatistikk viser at det er små avvik mellom russiske og norske tall. De avvik som eksisterer skyldes mest sannsynlig feil i føringer. Noe kan også skyldes at det kan være flere dager i forskjell fra når et parti med fisk forlater Norge til det er registrert inn i Russland.

Den største norske eksportøren av fersk laks til Russland var i fjor Marine Harvest AS som eksporterte 17. 475 tonn, fulgt av Hallvard Lerøy AS med 11. 783 tonn og Ocean Quality AS med 9.241 tonn. Salmar AS var størst på fryst laks med 649 tonn, mens Nova Sea AS eksporterte 476 tonn og Nordlaks Oppdrett AS 450 tonn. Totalt ble det ifølge russisk tollvesen importert 98.116 tonn sløyd fersk eller fryst laks fra Norge. Chilensk laks er til sammenligning nesten fraværende i det russiske markedet.

 

Lerøy og Sekkingstad best på ørret
De største eksportørene av fersk ørret var Hallvard Lerøy AS med 4.492 tonn, fulgt av Sekkingstad AS med 2.920 tonn og Firda Seafood AS med 2.868 tonn. Seaborn AS lyktes i fjor i å sikre seg over halve den norske eksporten av fryst ørret til Russland. De eksporterte 1.054 tonn, fulgt av Orion Seafood AS med 571 tonn. Hallvard Lerøy AS kom på tredje plass med et beskjedent kvantum på 38 tonn. Tas Firda Seafood AS med, som eksporterte 25 tonn fryst ørret til Russland, utgjør dette hele eksporten av fryst ørret. Dette er et marked som domineres av chilensk ørret.

Det blir bare importert små mengder laksefilet til Russland.

 

Stort marked for biprodukter
Norske foredlere har funnet et interessant marked for buklister, ryggbein, hoder og annet avkapp fra laks og ørret i Russland. Hele 2553 tonn ble eksportert dit i fjor. Men norske eksportører er ikke alene. Danmark eksporterte 2411 tonn og Storbritannia 1917 tonn i fjor. Mindre kvantum kom også fra andre europeiske land. Totalt ble det importert nesten 10.000 tonn avkapp, buklister, hoder og andre biprodukter.

[/raw]