Norsk eksport av laks setter stadig nye rekorder på de britiske øyene.

Norsk laks har fremdeles en sterk posisjon i det britiske markedet, og eksporten setter nye rekorder hver måned. Den totale eksporten av laks stoppet på 61 186 tonn for årets 10 første måneder. Det er en økning på 30 % fra samme periode i fjor. Også verdimessig er det 39 % høyere enn fjoråret. Dette melder Norges Sjømatråd i et nyhetsbrev nylig. Samtidig er det et fall i eksporten av torsk til UK på 18 %.

-Vi ser fortsatt et fall i eksportvolumet på grunn av nedgang i torskefisket, men vi forventer en økning i volumet mot slutten av året, heter det fra Sjømatrådet. Lyspunktet er at markedsverdien ligger 10 % over fjoråret.

Når det gjelder hyseeksporten har den vært stabil i perioden frem til oktober, sammenlignet med 2014. Også her ligger verdien over fjorårets markedsverdi. Ørret har foreløpig beskjedne eksportvolum til UK, men frem til oktober har volumet økt med 53 % i forhold til i fjor.

-Ørret er et produkt vi ser et enormt potensialet i. Volumet har økt med lovende 53 % og med en økning i markedsverdi på 12 %.

Totalt for laks, ørret, torsk og hyse ligger den norske eksporten 9 % over fjoråret, mens markedsverdien er 28 % høyere, kan Sjømatrådet opplyse om i sitt nyhetsbrev.