DEL

Fra Asia til Amerika, fra Afrika til Europa er konkurrenter til norske laks ikke bare annen laks, men kanskje enda mer konkurranse fra andre fiskearter som tunfisk, tilapia, pollach og sild. Men måles artene i antall land de blir importert til finnes det neppe noen konkurrenter som kan måle seg med laksens popularitet.


( 14.08.2009 )

[raw]

Mest sannsynlig har laks tatt æren fra tunfisk som den mest utbredte matfisken i verden. Årsaken er at tunfisk ikke klarer å måle seg med laks når det gjelder kvalitet til akseptabel pris. I tillegg er laks tilgjengelig til enhver tid. Det er ikke viltfanget tunfisk.

 

Tunfisk finnes i form av billig skipjack som nesten utelukkende havner i hermetikkbokser, som eksklusiv utrydningstruet blåfinnet tunfisk (også kalt makrellstørje) på menyene til Japans mest eksklusive restauranter, som gulfinnet tunfisk til salgs på fiskemarkeder over store deler av verden, og i form av en rekke andre tunfiskarter med ulike egenskaper som mat. I de fleste land hvor det spises tunfisk, består konsumet i første rekke fra egne fangster.

 

Tilapia større i volum
Det vil i år bli produsert mellom 1,4 og 1,5 millioner tonn oppdrettslaks globalt. Tilapia er enda større i kvantum. I fjor sank produksjonen med 13 prosent på grunn av kulde i Kina, og samlet global produksjon kom så vidt over to millioner tonn. I år vil volumet mest sannsynlig passere 2,25 millioner tonn. Likevel blir det vanskeligere å finne tilapia på menyer rundt om i verden. Som for tunfisk, så konsumeres en stor andel av produksjonen lokalt. Det er som for tunfisk i første rekke i Europa, USA og Japan som importerer tilapia.

 

Hundre land med norsk laks
Oppdrettslaks eksporteres i første rekke fra Norge, Chile og Storbritannia. Krisen i Chile har gitt norsk laks store, nye markedsandeler. Puerto Rico og Togo står på listen over land som har importert laks i år. Sannsynligvis vil små nisjemarkeder, utviklet av Chile, henvende seg til Norge i år. Det er her laksen finnes i tilstrekkelig volum. Kanskje blir det for første gang mer enn hundre land som importerer norsk laks direkte. Siden mange land kjøper via importører i andre land er det nok lenge siden norsk laks ble konsumert i mer enn hundre land.

 

Villaksen taper
USA, Canada og Russland fisker store kvantum med villaks. Men den blir volummessig liten i forhold til norsk oppdrettslaks i det globale markedet.
Den globale fangsten av vill laks er nå under 740.000 tonn årlig. USA står for nesten halvparten, mens russiske fiskere fisker rundt 250.000 tonn. Japanske fiskerier står for 170.000 tonn. Det absolutt aller meste av den japanske laksen blir konsumert i Japan. Alaska er den viktigste eksportøren, og mye har blitt satset på å introdusere billig pukkelaks i viktige laksemarkeder, utstyrt med MSC-logo og kraftig flagging av begrepet ”vill laks”. Noen trussel har den ikke blitt mot oppdrettslaksen.

 

Pollack fra Stillehavet
Verdens største fiskeri etter hvitfisk er Alaska pollack. Men bestanden er fallende og det vil i år bli fisket under 800.000 tonn. Mye blir brukt til produksjon av surimi, og mye ender i det amerikanske markedet. Eksportmarkedene er i første rekke Japan, EU og Sør-Korea. Alaska pollack kan ikke måle seg med norsk laks verken i verdi, antall land produktet importeres til eller i antall produkter det brukes i. Fisken er ledende som råstoff i fiskepinner, hurtigmat og surimiprodukter på grunn av lav pris.

 

Sild – billig mat
Den største konkurrenten målt i volum er antakelig sild. Bare Norge eksporterte 734.000 tonn sild i fjor. Eksporten av laks var 623.000 tonn, godt over 100.000 tonn mindre. Likevel måtte norsk sild innfinne seg med at bare godt femti nasjoner ville ha fisken. Sild går primært til helt andre markeder. Den er rimelig mat, mens laks i mange land er luksus til minimum tre ganger prisen silda kan selges for.

 

Det kan lett fastslås at norsk laks har få konkurrenter. Inntil Chile får stablet sin lakseproduksjon på beina blir norsk laks det dominerende produktet i internasjonal sjømathandel.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.