– Amerikanere spiser norsk laks som aldri før, og gjør USA til det raskest voksende markedet, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal, som denne uken var på en av verdens største sjømatmesser, Seafood Expo North America i Boston.


( 19.03.2015 )

– USA er verdens fjerde største sjømatmarked, etter EU, Kina og Japan, og her finnes det store muligheter for norsk sjømat, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal.

IMG_2257

IMG_2208

IMG_2241

Hofseth, Lerøy, Salmar og Vikenco er blant de få norske sjømatprodusentene som deltok på den store sjømatmessen i Boston i år.

 

Den norske sjømateksporten til USA beløp seg til 2,5 milliarder kroner i 2014, hvorav laks sto for 76 prosent. I 2014 økte den norske eksporten av laks kraftig. Av de største laksemarkedene var det faktisk USA som hadde den aller største relative veksten, med 64 prosent.

IMG_2186

Northern Seafood og Norway Exports deltar også på messen i Boston hvert år. Her Kathrine Friis Schjetne på plass på standen, klar til å ta imot det store innrykket av besøkende på messen.

 

Medvirkende til den økte lakseeksporten er at straffetollen mot fersk hel laks fra Norge som ble innført i 1991 ble fjernet i januar 2012. USA er verdens nest største marked for laks etter EU med et årlig konsum som er anslått til i overkant av 300 000 tonn. Til sammenligning konsumerte Russland omkring 160 000 tonn i 2013.

IMG_2225

IMG_2226

Norges sjømatråd har også stand på sjømatmessen i Boston.