DEL

Kystmagasinet 2.15: Norges totale eksport av klippfisk nådde i fjor en «all time high» på 99.135 tonn, og er vårt største klippfiskmarked. Landet er også nest største torskemarked, etter Storbritannia, og konsumerer 22 kilo (rundt vekt) per innbygger. Landet ligger også som nummer to når det gjelder det samlede sjømatkonsumet i verden, med 61 kilo, bare slått av Japan.


( 14.04.2015 )

Portugal har alltid vært bunnplanken i torskemarkedet og vil i overskuelig fremtid ta sin rettmessige andel av markedet. Totalt importerer landet 230.000 tonn torsk hvert år, og i fjor 56.300 tonn torsk til en verdi av 1,9 milliarder norske kroner bare fra Norge. Det er en importvekst på 13 prosent fra året før.

TOPPNIVAAVolumtoppen ble nådd i 2014. Det tror Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Portugal, Christian Bue Nordahl.

 

Viktig festmat

Den norske klippfisken, bedre kjent som bacalhau, har en unik og lang tradisjon i det portugisiske kostholdet. I fjor ble det importert 27.300 tonn bare fra Norge, som er 3.000 tonn mer enn i 2013. Spesielt i november og desember er konsumet av bacalhau høyt blant portugiserne, men allerede i oktober øker den norske eksporten betraktelig. Bare i oktober og november ble det importert henholdsvis 4.359 tonn og 3.549 tonn klippfisk fra Norge.

 

Julehøytiden er høytid for norsk klippfisk i Portugal. Det viser tall som Norges Sjømatråd sin utsending i Portugal, Christian Bue Nordahl, la fram under et klippfiskseminar på nyåret. For de fleste portugisere serverer bacalhau i julehøytiden, og bacalhauen har like stor betydning for portugisere som det ribbe, pinnekjøtt og lutefisk har for nordmenn i julen. Hele 89 prosent av portugiserne spiser klippfisk i løpet av julen, og 78 prosent serverer den også på selve julaften. Også i påskehøytiden er klippfisksalget større enn ellers i året. Det viser hvilken status klippfisken har som festmat i Portugal.

 

-Portugiserne kaller klippfisken for «O fiel Amigo», som betyr den trofaste venn, men kanskje skulle torskenæringen snu på det og titulere portugiserne som den trofaste vennen, som fortsetter å kjøpe klippfisk i stort monn selv om de er rammet av den største økonomikrisen siden etter revolusjonen i 1974, oppfordrer Bue Nordahl.

GRYTEKLAR

Grossistkjeden Makro har utarbeidet gryteklare klippfiskprodukter for HoReCa-segmentet.

 

Nådd toppen

Utfordringen blir å få portugiserne til å spise mer klippfisk i andre deler av året i tillegg til jule- og påskehøytidene.

 

-Vi ønsker å løfte konsumet i lavsesongen, sier Bue Nordahl og viser til enkelte måneder som har potensial til et langt høyere konsum. Blant annet i begynnelsen av året og sommermånedene juli og august. Han mener likevel man ikke skal la seg blende av de ekstremt høye konsumnivåene i julehøytiden, og konkludere med at resten av året er lavsesong for klippfiskkonsumet.

 

-Resten av året er konsumet på et godt nivå, men vi sloss med andre matvarer som svin, kylling og andre proteinrike matvarer. Kampen blir å få kundenes oppmerksomhet slik at de velger klippfisk-måltidet litt oftere enn hva som er tilfellet. Bue Nordahl tror at dersom man klarer å øke med ett til to måltider per måned per konsument, er mye gjort. I tillegg legger han til at noen kundegrupper er underrepresentert i dagligkonsumet. Det gjelder spesielt yngre par og yngre småbarnsfamilier. Han mener at det på lengre sikt også er viktig å rekruttere disse kundene inn i det klassiske klippfiskkonsumet.

NORUEGA

Grossistkjeden Makro leverer klippfisk til store deler av HoReCa-segmentet i Portugal. Utvalget er derfor lite å si på.

 

Høyere kvalitet

Men med en nedgang i den norske torskekvoten på ti prosent fra 2014 til 2015, og en forventet kvotereduksjon også i 2016, kan det bli vanskelig å opprettholde eller øke konsumet de nærmeste årene, slik eksportørene ønsker. Bue Nordahl tror derimot at volumtoppen er nådd for klippfisk, og at eksportnivået vil reduseres de neste årene.

 

-Det er trolig greit å produsere noe mindre fisk dersom både fisker og produsent klarer å skaffe seg litt større marginer og få lønnsomhet i produksjonen, sier han og viser til 2013 som han betegner som et redselsfullt år med tanke på inntjening hos produsentene.

 

-2014 gikk i bra balanse og nå er det å håpe at produsentene kan skape litt margin for å rette opp i bøkene og sikre inntjening for både å styrke soliditeten og kanskje ha ressurser til nyinvesteringer. Samtidig ser man at det i løpet av de siste årene har utviklet seg et mer konsist og solid marked for ferske torskeprodukter i Europa. Dette skaper press på anvendelsen av torsken når den landes. Det kan bety tøffere konkurranse mellom fersk og konvensjonell anvendelse av råstoffet. Bue Nordahl tror dette vil føre til en endring hos klippfisk-aktørene i Norge.

 

-Det ser ut til å gå mot mer integrert klippfisk-produksjon der aktører sikrer seg tilgang på råvaren fra fersk eller frosset og helt frem til klippfisk. Han tror også mellommarkedet på saltfisk i Norge vil krympe og at klippfiskaktørene må stole mer på egen produksjon av saltfisk. Likevel mener han det vil være rom for et betydelig marked for saltfisk for tørking i Norge, eksport til Portugal for tørking eller Spania for konsum, men at innkjøpskorpset trolig må inngå langsiktige og bindende avtaler for å få tak i fisken.

 

-Et annet poeng er at kvaliteten på klippfisken fra Norge ser ut til å være gjennomgående høyere i 2014. Noen aktører har over tid levert et stabilt og godt kvalitetsnivå på store volumer, mens andre har variert mer. Det er merkbart endret i 2014, og her må næringen berømmes.

PROMO

Kjøkkensjef Vitor Sobral, er kjent for de fleste portugisere, og promoterer norsk klippfisk.

 

Prishopp

Under sitt innlegg på klippfiskseminaret i Lisboa var han også innom prisnivået på klippfisk. I januar gikk prisen på norsk kippfisk opp mellom 0,5-1 euro, avhengig av størrelsen, og Bue Nordahl mener prisene nå er på vei mot et mer normalt nivå. I fjor lå prisene på et relativt stabilt nivå mellom 5,99 euro for Corrente (størrelsen mellom 0,5-1 kg) til 8.99 euro for Especial (størrelsen over 3 kg). Han anser prisstigningen fra desember til januar for å være et stort hopp, men at problemene er av kortvarig karakter.

 

-Vi vil få et redusert konsum i en kort periode etter prishoppet, så vil konsumet stabilisere seg på et normalt nivå. Dersom prisene holder seg innenfor et akseptabelt prisvindu vil ikke konsumet bli påvirket i veldig stor grad. Han trekker frem prisen på crescido som et eksempel på hvordan det svinger i markedet, fra 7,49 euro i 2011 til 5,99 euro før jul i 2014. I dag ligger den på 6,49 euro.

 

-Det ser ut til å gå en grense når crescido-prisen passerer 7 euro. Samtidig er kronekursen en joker. Holdes krona på et greit nivå ser det ikke så verst ut, legger han til.

KLIPPFISKMEKKA

Grossistkjeden Makro leverer klippfisk til store deler av HoReCa-segmentet i Portugal. Utvalget er derfor lite å si på.

 

Beste kvalitet

Supermarkedkjedene Pingo Doce og Continente er to av de største utsalgskjedene av klippfisk i Portugal, og den norske klippfisken har en sentral plass i sjømatavdelingene i butikkene. Her finner man meterlange klippfiskdisker der fisken er sortert etter vektstørrelse. Kundene velger selv ut hvilken fisk de skal ha, og betjeningen er behjelpelig med å kutte fisken opp i riktig størrelse. Alle utsalgssteder, uansett størrelse på butikken, yter slik service ovenfor kundene. Faktisk bruker portugiserne klippfisk som en referanse på om supermarkedene er gode eller dårlige. Har de god kvalitet og mye klippfisk, er det et godt supermarked.

 

Pingo Doce har over 400 butikker over hele Portugal, og solgte i 2014 hele 15.000 tonn klippfisk. 99 prosent av klippfisken hos kjeden kommer fra Norge.

 

-Vi har mer enn 20 års erfaring med norsk klippfisk, og våre kunder er opptatt av to ting; at fisken kommer fra Norge og kvaliteten. At klippfisken produseres av beste kvalitet fersk fisk, og hvordan den produseres, er viktig for et godt resultat, forteller CEO ved Pingo Doce, Luis Araujo. Han legger til at klippfisk av god kvalitet kjennetegnes ved størrelse, tørrhet og riktig hvitgul farge.

 

HoReCa

En av de viktigste leverandørene av forbruksutstyr og ferskvarer til restauranter, hoteller, institusjoner og uavhengige butikker, grossistkjeden Makro, er også en viktig utsalgskjede for klippfisk til horeca-segmentene. Her må norsk klippfisk konkurrere med fisk fra Island og Færøyene. Mens de norske produsenter leverer alle størrelser; fra Corrente, Crescido, Graudo til Especial, leverer islendingen kun de to største vektgruppene. Det gir norske produsenter et fortrinn ved å nå ut til et større anslag av konsumentene. Samtidig har Makro, i samarbeid med utvalgte norske eksportører og portugisiske produsenter, laget gryteklare produkter for horeca-industrien.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.