Samtidig som Norge forbereder utdeling av ytterligere tre konsesjoner for krilltråling i Antarktis, bygger et kinesisk selskap en avansert stor krilltråler. Det er duket for et kappløp mellom Kina og Norge for å sikre seg en størst mulig andel av de enorme krillressursene.

Norge kommer til å øke antallet krillkonsesjonerer i Antarktis fra fire til seks. Nå er de to konsesjoner tilhørende Aker Biomarine Antarctic AS i drift, mens tråleren Juvel, hvor eierselskapet i fjor gikk konkurs, for øyeblikket er på forskningstokt. I praksis vil norsk kapasitet i krillfisket bli doblet i løpet av kort tid. Dette sitter ikke kineserne stille og ser på.

Den kinesiske krilltråleren blir 115 meter lang, og bygges ved det kinesiske verftet Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd.”. Eier av skipet Jiangsu Sunline Deep Sea Fisheries Co. Ltd. i Shanghai.Tråleren er designet av norske Wärtsilä Ship Design.

Tråleren som skal komme i drift neste år er utstyrt med en avansert fabrikk levert av danske Carsø. For Carsø som i to år har forhandlet om ordren med det kinesiske rederiet, er dette ifølge daglig leder Mikkel Jacobsen et gjennombrudd i det kinesiske markedet.

– Vi har åpenbart noe de trenger, men som de ikke har i Kina, og jeg tror dette er vårt horisontale frysesystem. Denne ordren kan derfor bli av viktighet med hensyn til fremtidige leveranser, sier Jacobsen. Det er åpenbart at Jacobsen både håper og tror at det vil bli bygget flere tilsvarende skip.

Tråleren vil ha et mannskap på 99. Fabrikken som Carsø bygger vil ha en frysekapasitet på 100 tonn krill i døgnet. Fangsten blir automatisk sortert og enten fryst i blokk eller foredlet til krillkjøtt og Omega-3-olje.

Kina har fisket etter krill i mange år. I sesongen 2014 – 2015 ble hele åtte kinesiske trålere registrert. Ikke alle kom i fiske, og fangstene til de som har fisket var lave sammenlignet med fartøyene til Aker Biomarine Antarctic AS.

Kappløp om krill. Foto Uwe Kils/Wikipedia Commons

På midten 1980-tallet, ble det enkelte år ble tatt fangster på samlet over 400.000 tonn krill. Til sammenligning ble det i 2012 fisket 161.000 tonn, 2013 217.000 tonn, 2014 293.815 tonn, i 2015 225.646 tonn og i 2016 en fangst 260.151 tonn. Nærmere tre fjerdedeler av fangsten har de siste årene blitt fisket av norske fartøy. Om kort tid vil seks norske konsesjoner være i drift, og Norge vil kunne mer enn doble sin fangst. Med en total CAMLLR-kvote fordelt på ulike områder rundt Antarktis på 2,7 millioner tonn krill er det duket for et kappløp om rettigheter med Norge og Kina som de største konkurrentene.

I sesongen 2015/16 fisket norske fartøy 160.941 tonn, kinesiske 65.018 tonn, koreanske 23.071 tonn, ukrainske 7412 tonn og chilenske fartøy 3708 tonn krill. Norge fisket med andre ord over 70 prosent av den totale fangsten. Når den nye kinesiske tråleren kommer i fiske vil den antakelig kunne fiske og foredle like mye som de kinesiske fartøyene dette året fisket alene. I tillegg vil den levere produkter av høyere kvalitet og verdi enn det som produseres om bord i nåværende kinesiske krilltrålere.

Kina har en stor befolkning å mette. Krill blir fisket for bruk som mat for mennesker, tilsetning i dyreog fiskefôr og som Omega-3 kosttilskudd. Det siste er det et raskt økende forbruk av i Kina. Når Norge nå øker innsatsen kraftig, er det all grunn til å forvente at Kina svarer med å øke sin innsats ytterligere.