DEL

Norsk råstoff har i år blitt for dyrt for de fleste danske fiskemelfabrikker. Mens det i 2005 ble solgt over 135.000 tonn råstoff til Danmark, hadde det per 9. september i år bare blitt levert i overkant av 10.500 tonn til danske fabrikker. I praksis er det bare Hanstholm Fiskemelfabrikk som i år har kjøpt norsk fisk.


( 08.10.2009 )

[raw]

Triple 9 i Skagen har tatt i mot 220 tonn, mens ni tonn er losset i Hirtshals. Dette er antakelig kjørt til Skagen eller Hanstholm med bil. Det er nå bare tre fiskemelfabrikker igjen i Danmark. Fabrikkene i Esbjerg, Hvide Sande og Hirtshals er nedlagt. På det meste var det 20 fiskemelfabrikker i Danmark.

 

Bifangst til auksjon
For industritrålerne i Nordsjøen har det ofte vært en god løsning å selge fangsten i Danmark. Ikke fordi prisen alltid har vært så mye høyere enn i Norge. Men har bifangsten av hvitfisk, spesielt sei, vært stor, har det ofte gitt ekstra fortjeneste å levere til fiskemelfabrikk i Danmark samtidig som bifangsten har blitt solgt på auksjon.

 

– Det har ikke vært mange norske båter i år. Vi hadde første april Libas, som kom inn med 2.000 tonn kolmule. Det var en stor fangst å ta imot for oss, forteller daglig leder Peter Jensen ved Hanstholm Fiskemelfabrikk til Kystmagasinet. Den dramatiske reduksjonen i kolmulekvotene de siste årene har presset prisene på norsk råstoff opp.

 

 

Ifølge Norges Sildesalgslag er snittprisen per 9. September på norsk råstoff opp fra 1,06 per kilo i fjor til 1,29 kroner per kilo i år. Tidligere i år var prisforskjellen enda større. Kolmule, som i fjor ble betalt med 1,00 kroner per kilo gikk for 1,34 kroner, mens tobis er opp fra 1,15 kroner til 1,48 per kilo. At det samtidig bare er solgt 398.400 tonn i år, mot 589.000 tonn i fjor gjennom Norges Sildesalgslag sin auksjon, har skjerpet konkurransen. Dette er til fordel for fiskeflåten, men det motsatte for fiskemelfabrikkene.

 

Påvirkes av hvitfiskprisene
– Vi vil ikke kjøpe norsk råstoff til priser vi ikke kan tjene penger på. Derfor har det blitt lite norsk råstoff i år. Vår mulighet til å kjøpe norsk råstoff påvirkes også av prisene på hvitfisk. Er de lave ved auksjonene er det lite å tjene på å gå hit for å levere, opplyser Jensen. Hanstholm Fiskemelfabrikk AS feiret tidligere i år 40 års jubileum. En av årsakene til at fabrikken har overlevd mens andre har blitt lagt ned, er størrelsen.

 

– Vi er små og kan klare oss med relativt lite råstoff. Vi har en kapasitet på 1.000 – 1.100 tonn råstoff i døgnet. Årlig mottar vi rundt 100.000 – 120.000 tonn råstoff. Av dette har normalt 40 til 45 prosent blitt levert av norske fartøyer, sier Jensen. Den totale produksjonskapasiteten ved de tre gjenværende fiskemelfabrikkene i Danmark er 6.000 – 6.500 tonn råstoff i døgnet. I tillegg til fabrikken i Hanstholm er det en fabrikk i Thyborøn og en i Skagen.

 

Godt tobisfiske
2009 ser ut til å bli et godt år for fiskemelfabrikken, selv om det er lite norsk råstoff tilgjengelig. Av 280.000 tonn tobis levert til danske fabrikker har fabrikken tatt i mot rett under 73.000 tonn. Dette er rekord. I tidligere år, når det ble losset rundt 650.000 tonn tobis i Danmark, gikk nesten halvparten til den nå nedlagte fabrikken i Esbjerg. Med dobbelt så mange fabrikker ble det også tøff konkurranse om det resterende råstoffet.

 

Forventninger til havnen
– Nå har vi store forventninger til planene om utvikling av Hanstholm havn. Vi må i dag losse råstoff fra båt til bil og så kjøre råstoffet til fabrikken. Det er fordyrende, og med de marginer som er på fiskemel vil det være en stor fordel å kunne pumpe råstoffet rett fra båt til fabrikk. Markedet for råstoff kommer bare til å bli tøffere. Vi merker allerede at mer kolmule enn før går til konsum. Her i Danmark forskes det på mulighetene for å bruke industrifisk, deriblant tobis, til konsum. Båtene som leverer til oss nå kan losse cirka 100 tonn i timen. Med en pumpe kan vi øke lossekapasiteten til 150 tonn. Om nødvendig er det også mulig å installere to pumper. Men før vi kan gjøre det må planene til Hanstholm havn realiseres, sier en håpefull Jensen.

 

Avtaler med norske båter
For Jensen har det vært viktig å få på plass leveringsavtaler med de norske båtene Magnarson og Gollenes. Han ville gjerne hatt avtale med flere norske fartøyer, men kan bare fastslå at han ikke kan holde følge med de prisene som nå betales for norsk råstoff. Han håper Norge neste år kan få en skikkelig kvote på tobis. Det vil lette litt på den vanskelige råstoffsituasjonen som har presset prisene opp.

 

– Det har i år vært mye tobis på de tradisjonelle feltene. Fisket i juli var det beste noensinne. Jeg betviler at det står så dårlig til med tobisbestanden som mange hevder. Tobisbestandene har alltid vist store svingninger. Samtidig med at det har vært en fantastisk fiske i år, har det på grunn av de endringer som har skjedd i flåtestrukturen vært atskillig færre båter på fiskefeltene enn før. Likevel har fangstene vært formidable, forklarer Jensen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.