DEL

I dag åpner Fiskeridirektoratet egne nettsider med informasjon på russisk om norsk fiskeriforvaltning. – At russiske fiskere som fisker i norsk område kan finne informasjon på russisk om de viktigste reglene som berører dem, er et viktig ledd i samarbeidet med Russland, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.


( 09.09.2009 )

[raw]

Initiativet kommer fra den blandete norsk – russiske fiskerikommisjonen. Kommisjonen ble opprettet i 1975 og i årenes løp har man utviklet et omfattende og godt samarbeid på flere områder.

 

På nettsidene vil blant annet denne informasjon være å finne:
-Meldinger om åpning og stenging av fiskefelt
-Generell informasjon om Fiskeridirektoratet og norsk fiskerikontroll
-Omregningsfaktorer
-Svartelister med forklaring
-Informasjon om kontrollavtaler
-Havnestatskontroll
-Statistikk om landet fangst

 

På sikt ønsker Fiskeridirektoratet å bygge ut sidene med mer informasjon om reguleringsbestemmelser for russiske fiskere i norske farvann ved å publisere korte artikler basert på nye eller endrede forskrifter og regelverk. Fiskeridirektoratet har ansatt en egen russiskspråklig rådgiver som skal drifte de russiskspråklige nettsidene.

 

Du finner de russiske nettsidene ved å klikke på det russiske flagget på  fiskeridir.no eller på  www.fiskeridir.no/russkij

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.