DEL

Fredag hadde ledelsen i Norges Fiskarlag møte med Tord Lien for å etablere en bedre dialog.


( 12.05.2014 )

Dette var det første formelle møtet mellom ministeren og den nye lederen i Norges Firskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

 

Fra organisasjonens side ble tre hovedmomenter trukket fram.
Kjell Ingebrigtsen mener det var naturlig å ta utgangspunkt i hvordan de historiske linjene i relasjonen mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen oppfattes av Fiskarlaget, og avstemme at det er gjensidig  erkjennelse for at det fortsatt eksisterer utfordringer mellom næringene.

 

Et annet hovedmoment var tilnærming til beredskap langs kysten, og det viktige fokuset på oljevern og sikkerhet i petroleumssektoren og innen maritim trafikk.

 

Fiskarlaget la også tung vekt på utfordringene knyttet til seismikk.

 

– Jeg er opptatt av å lytte til fiskerne og finne gode samarbeidsformer slik at vi sammen kan forvalte naturressursene langs norskekysten på en best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Ministeren erkjenner at det er utfordringer mellom næringene, og at det fortsatt er nødvendig med dialog og samarbeid,

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.