Norge var i fjord den viktigste eksportøren av sild til Russland. Selv om Island har forsøkt å få fotfeste for islandsk sild, har russiske importører foretrukket norsk sild. Ifølge russisk tollvesen ble det i fjor importert 107 626 tonn hel sild og 43 978 tonn sildefilet.


( 11.04.2012 )

[raw]

Import fra Norge utgjorde 80.314 tonn, eller 74,6 prosent av den totale importen av hel fryst sild. For filet var andelen enda større. Av en samlet import på 43 978 tonn fryst sildefilet (inkl. sildelapper) var 26.477 tonn, eller 60,2 prosent norsk.

 

Den største konkurrenten til norsk sild var islandsk. Russland importerte 11.705 tonn islandsk sild og 10.705 tonn filet. Det kan tyde på at islandske eksportører har sett at det russiske markedet for fryst hel sild faller, mens det er kraftig økning i importen av filet.

 

Total tilførsel av sild, med unntak av mindre kvantum levert av kystbåter, var 605.107 tonn. 133.268 tonn sild rund vekt, ble importert fra Norge. Det tilsvarte cirka 22 prosent av total tilførsel. Russiske fangster utgjorde 409.580 tonn, tilsvarende 68 prosent. Hvor mye sild som i tillegg kommer fra mindre kystfartøyer finnes det ingen sikre tall over. Men totalt kvantum er etter det Kystmagasinet har klart å finne ut under 30.000 tonn.

 

Russisk import og fangst av sild 2011

Hel sild, fryst.

Opprinnelse

HS-nummer

Beskrivelse

Tonn

Estland

303510000

Baltisk sild (Clupea harengus)

1 882

Finland

Baltisk sild (Clupea harengus)

4 691

Færøyene

Atlantisk sild (Clupea harengus)

3 889

Tyskland

Atlantisk sild (Clupea harengus)

1 973

Island

Atlantisk sild (Clupea harengus)

11 705

Latvia

Baltisk sild (Clupea harengus)

1 851

Nederland

Atlantisk sild (Clupea harengus)

800

Norge

Atlantisk sild (Clupea harengus)

80 314

Polen

Baltisk sild (Clupea harengus)

19

Sverige

Baltisk sild (Clupea harengus)

324

Storbritannia

Atlantisk sild (Clupea harengus)

178

Totalt hel sild, fryst

107 626

 

Sildefilet

 

 

 

Island

304297500

Atlantisk sild (Clupea harengus)

270

Norge

 

Atlantisk sild (Clupea harengus)

5 713

Norge

304992200

Atlantisk sild (Clupea harengus)

26 477

Canada

 

Atlantisk sild (Clupea harengus)

561

Færøyene

 

Atlantisk sild (Clupea harengus)

150

Island

 

Atlantisk sild (Clupea harengus)

10 705

Storbritannia

 

Atlantisk sild (Clupea harengus)

102

Totalt filet

 

 

43 978

 

Russisk fangst*

Russland

303510000

Atlantisk sild (Clupea harengus) Stillehavssild (Clupea pallasii) Fryst

387 038

302400000

Atlantisk sild (Clupea harengus) Stillehavssild (Clupea pallasii) Fersk

4 967

Totalt hel sild, kjølt og fryst

392 005

Russland

304992200

Atlantisk sild (Clupea harengus) og Stillehavssild (Clupea pallasii)

6 868

304297500

Atlantisk sild (Clupea harengus) og Stillehavssild (Clupea pallasii)

1 922

Totalt filet

8 790

 

Totalt hel sild og filet omregnet til hel sild:

 

605 167

*Russiske havfiskefartøyer må fortolle sine fangster når disse losses i russisk havn. Tallene her viser fangster registrert av russisk tollvesen.
[/raw]