DEL

Norge og EU har også skyld i at det foregår ett overfiske etter makrell. Islands forsøk på å få en løsning i makrellkonflikten basert på en vitenskapelig tilnærming blir møtt med fiendtlighet, hevder den islandske industri og utviklingsministeren Steingrímur Sigfússon i et åpent brev.


( 16.01.2013 )

[raw]

Ifølge ministeren har Island gang på gang foreslått en vitenskapelig tilnærming til problemet. 30 prosent av makrellen migrerer inn i islandske farvann hvert år, men Island, Færøyene og Russland får likevel bare en samlet kvoteandel på ti prosent.

 

I brevet skriver ministeren at for tiden fastsetter hvert land sin egen kvote som de ønsker å fiske. Siden disse kvotene vedtas individuelt er der ingen begrensning på samlet fangst, og makrellen blir derfor overfisket.

 

– Dette er ikke bra for noen. Men i stedet for å se etter en løsning som gir alle en rettferdig andel, er det enkelte EU-land som legger skyld på Island, og samtidig forlater at Island alene skal redusere sin fangst. Disse statene truer med å innføre omfattende EU-sanksjoner mot handel med Island, deriblant å nekte islandske skip adgang til EU-havner og forbud mot import av produkter som kan knyttes til Islandsk makrellfangst.

 

Til slutt sier han; For å beskytte både økosystemet og våre økonomier, må vi nøye vurdere vitenskapelige data og anbefalinger fra ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) for å komme frem til en gjensidig fordelaktig løsning. Sanksjoner vil ikke løse denne debatten. Av hensyn til vårt land og Nordatlanteren må vi bli enige om en avtale. We er klare til å yte vårt, sier Sigfússon.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.