Norge og EU er blitt enige om en rekekvote på 8.736 tonn i 2020. Dette er en økning på 42 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Det er bra at rekebestanden har tatt seg opp, slik at vi kan øke kvoten, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Rekevoten for 2020 er opp 2.573 tonn, eller 42 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Kvoten er i tråd med den felles forvaltningsplanen mellom Norge og EU  og anbefalingen fra det Internasjonale Rådet for Havforskning (ICES).

ICES’ foreløpige anslag for 2020 var imidlertid enda noe høyere. Du kan lese mer om hvordan kvotene fastsettes her (pdf).