DEL

Ordningen for transitt av EU-fisk gjennom Norge som ble innført i 2010 er nå opphevet.


( 21.05.2014 )

 

Norge skal ikke lengre være transittland for fisk brakt i land fra EU-fartøy. Forskriften var tidsbegrenset og gjaldt fra 15. august 2010 til 30. april 2014, og er dermed ikke gyldig etter 30. april 2014. 

Virksomheter som tidligere har fått innvilget godkjenning av Fiskeridirektoratet som agent for mottak av fisk for transitt vil ikke lengre ha tilatelse til å opptre som transittmottak for EU-fisk.

Godkjenning som agent falt automatisk bort den 30. april 2014 for alle virksomheter som har fått innvilget en slik godkjenning.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.