DEL

Grønlenderne er sterkt misnøyde med den makrellavtalen mellom Norge, EU og Færøyene som også inneholder en klausul om at fartøyer fra disse nasjonene ikke kan fiske på grønlandske «kvoter». Den grønlandske arbeidsgiverorganisasjonen vil ha denne bestemmelsen fjernet, og sier makrellkrigen nå er flyttet inn i grønlandsk farvann.


( 19.03.2014 )

Mye tyder på at Grønlands unilaterale, såkalte forskningkvote, på 100.000 makrell vil bli fisket av islandske, grønlandske og kinesiske fartøyer, som følge av at makrellavtalen inngått mellom Norge, EU og Færøyene eksplisitt forbyr fartøyer fra disse landene å delta i det grønlandske fisket.

 

I et intervju med den grønlandske avisen Sermitsiaq sier Henrik Leth som leder Bransjeutvalget for Fiskeri og eksportnæringen i den Gønlands Arbeidsgiverforening at i og med at Grønland og Island ikke er en del av den inngåtte makrellavtalen, så er makrellkrigen i Nordatlanteren flyttet inn på Grønlands fiskeriterritorium.

 

–          Det er ingen tvil om at den nylig inngåtte avtale mellom Færøyene, Norge og EU er direkte skadelig for de grønlandske fiskeriinteresser. Den kan kun oppfattes som en avtale, som utover å få fordelt kvoten mellom partene, har til hensikt å knekke det grønlandske fiskeriets muligheter til å komme inn i fiskeriet (makrellfiskeriet. Red. anm) på like fot med alle andre. Det er uakseptabelt ut fra både internasjonale fiskeripolitiske hensyn og ut fra moralske vurderinger, sier Henrik Lenth, og fortsetter:

 

–          Tvert imot har man valgt å sette inn en passus om at avtalepartene ikke må stille fartøyer til rådighet for fiskeriet ved Grønland, og dermed bidra med den kapasitet som vi selv ikke råder over. Dette kan kun oppfattes som et forsøk på å forhindre Grønland i å utvikle sin egen fiskerinæring.

 

Mest kritisk er Lenth til Norge sin rolle i saken:

 

Norge diskuterte Grønlandsk fiskeri og mulighetene til å blokkere en oppbygning av dette, i betraktning av den økende mengde makrell som er i dette farvannet. Nå vil han at det grønlandske hjemmestyret protesterer overfor både EU og den danske regjering for å få de elementer i makrellavtalen som direkte berører Grønland fjernet.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.