DEL

Et ekspertpanel har rangert verdens fiskerinasjoner etter hvor godt de etterlever FNs regler for ansvarlig fiske. Norge står øverst på lista.


( 08.03.2009 )

[raw]

Tre forskere University of British Columbia og University of Rio Grande har sammen med WWF undersøkt hvordan verdens største fiskerinasjoner etterlever FNs regler for ansvarlig fiske, FAO Code of Conduct. Norge kommer best ut i rapporten, etterfulgt av USA, Canada, Australia og Island.

Rapporten peker spesielt på at Norge og Island har et bedre samsvar mellom sine fiskerier og FNs Code of Conduct, enn mange EU-land man kunne forventet det samme fra.
– Dette kan skyldes at disse landenes nasjonaløkonomi i mye større grad avhenger av fiskeriene. I tillegg har disse landene tradisjonelt støttet utviklingen av reglene, skriver forskerne når de presenterer rapporten i magasinet Nature.
WWF har tidligere trukket fram at forbudet mot utkast av fisk er en av de viktigste forskjellene mellom fiskeriforvaltningen i Norge og EU.

Ekspertpanelet har undersøkt fiskeriene i 53 land, som til sammen står for 96 prosent av fangsten fra havet på verdensbasis. I undersøkelsen har forskerne evaluert landene på seks ulike områder. De tre første undersøker landenes vilje til å etterleve FN-reglene, mens de tre siste handler om hvor effektivt reglene faktisk blir fulgt.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.