Noreg og EU er blitt einige om ein rekekvote på 7.166 tonn for 2021. Dette er ein nedgang på 18 prosent samanlikna med fjoråret.

– Eg er glad for at Noreg og EU er blitt einige om endeleg kvote for reker for 2021, seier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Rekekvoten for 2021 er redusert med 1570 tonn, eller 18 prosent, samanlikna med fjoråret.

Kvoten er i tråd med den felles forvaltningsplanen mellom Noreg og EU og tilrådinga frå det Internasjonale Rådet for Havforskning (ICES).

Forvaltningsplanen for reker skal reviderast i løpet av 2022 og førebuingane på norsk side startar snart denne våren.

– Den komande gjennomgangen av forvaltningsplanen for reker er viktig, slik at vi sikrar eit best mogeleg grunnlag for fastsetjing av kvotar, seier Ingebrigtsen.