Den danske fiskeskipperen Rasmus Hald forstår ikke hvordan forskeren ikke kan se at det er sei i Nordsjøen. Hald, som er skipper på den tyske tråleren NC 315 Victoria, forteller at mens forskerne i ICES på den ene siden mener det ikke er sei i Nordsjøen, opplever fiskerne at det er store mengder sei i samme havområde.

Hald har sendt et bilde til Kystmagasinet som demonstrerer fisket. Det viser mannskapet som jubler over et hal på 17 tonn, i hovedsak stor flott sei. – Det har vært mange hal som dette i år, bemerker Hald. Rasmus Hald, som er bosatt i Oslo, ble kåret til Årets Fisker 2017 av danske Fiskeri Tidende og Vestjysk Bank. Han var de skipper på tråleren Karbakk. Han er kjent for sin aktivitet på Facebook for å promotere både fiskeri og ikke minst sjømat. Til fiskerforum.dk sier Hald:

-I 2020 anbefalte ICES igjen at kvoten på sei måtte settes ned, selv om det har vært mye sei å se, og for tiden helt ekstrem mengder. Vi stimet fra Fladen ned mot det vi kaller Krogen, siden jeg hadde hørt at Iris, en tysk tråler, hadde tatt 50 tonn på bare to slep. På vei dit kom vi forbi flere andre fartøyer som var i gang med fiske øyepål og sei. De kunne alle gå til land fullastet med sei, forteller Hald. Etter at Hald fortalte om fisket til danskfiskerforum.dk har en rekke andre fiskere fortalt om et eventyrlig seifiske i Nordsjøen.