NordnesGruppen tar ansvar i energioptimaliseringen av fiskeflåten og signerer første kontrakt med Nye Kleven Verft.

-Den som har evnen har plikten -her tar vi et betydelig ansvar når det kommer til å redusere vårt miljøfotavtrykk gjennom gjenbruk, energioptimalisering, kvalitet og utnyttelse av restråstoff, sier Tormund Grimstad, daglig leder i NordnesGruppen.

I samarbeid med virkemiddelapparatet og dyktige samarbeidspartnere, har NordnesGruppen utviklet et konsept for energioptimalisering av et nytt fiskefartøy. Rederiet har etablert en samarbeidsgruppe der blant annet Vegsund Slip har hatt en sentral posisjon. Som et resultat av dette samarbeidet har NordnesGruppen signert kontrakt med Nye Kleven Verft. Ombyggingen av fiskefartøyet er allerede i gang ved Kleven Verft.

Etter kartlegging av driftsprofiler og en helhetlig analyse av energibehovet til trål-/snurrevadfartøyet «Nordørn», er erstatningsfartøyet «Nordbas» klar for ombygging. Rederiet har tatt grep for å driftsoptimalisere varierende energibehov ved ulike typer fiskeri. Det er lagt ned en stor innsats i å utvikle et svært kostnadsbesparende fiskefartøy, med mye fokus rettet mot gjenbruk og redusert miljøfotavtrykk. Båten blir utstyrt med både veletablert og ny teknologi.

-Kleven Verft har en dyktig arbeidsstokk med høy kompetanse og en skrogbyggingskapasitet som er unik i Norge. Det er stort for eierne av NordnesGruppen å få bruke en lokal leverandør og samtidig bidra til å bevare skipsbyggingskompetansen og aktiviteten i Ulsteinvik og på Sunnmøre. Det er gledelig at vi kan samarbeide med Kleven i dette avanserte prosjektet, sier Tormund Grimstad, daglig leder i NordnesGruppen.

NordnesGruppen

NordnesGruppen består i dag av flere selskaper, med ca. 100 ansatte. Hovedaktiviteten ligger i eierskap og drift av tre heleide fiskefartøy. Flåten består av ”Nordstar” med konsesjoner for havfiske, ”Vollerosa” med konsesjoner for kystfiske og ”Nordbas” (under ombygging). I tillegg til flåten har gruppen egne verksted og bøteri og driver aktivt med rekruttering og opplæring. Rederiet har en tydelig miljøprofil og jobber med å utvikle seg ytterligere på full utnyttelse av tilgjengelige ressurser.