Nordnes AS fikk nei til å kjøpe krilltråleren Atlantic Navigator for å bygge den om.


( 25.01.2016 )


Rederiet Nordnes AS ønsker å skifte ut deres 75,5 meter lange tråler Nordstar med krilltråleren Atlantic Navigator, som eies av Aker Biomarine AS. I søknad om erverv av tråleren har Nordnes AS opplyst at de ønsker å forlenge fartøyet. Et ombygd fartøy ville fått RSW kapasitet på 1400 m3, samt lastekapasitet på 2400 m3 i isolert fryserom. Rederiet planla å søke om konsesjon på polartorsk, selv om praksis er at bare fartøyer med loddetrålkonsesjon gis dette.

 

Ombygging av maskin

Ifølge rederiet skulle RSW-tankene i hovedsak benyttet til mellomlagring av restråstoff før produksjon, midlertidig lagring av levende fisk med tanke på å øke kvalitet på råstoff, samt få en jevn produksjon om bord. I tillegg skulle tankene bli benyttet i forbindelse med fangst av mesopelagiske arter som lysprikkfisk og andre tilsvarende arter. Rederiet har også vært i uformelle samtaler med NOx-fondet om ombygging av hovedmaskin til kombinasjonsdrift ilke og LNG. Søknaden ble før nyttår endelig avslått av Fiskeridepartementet.

Bygd om til krilltråler

Aker Biomarine kjøpte den 121 meter lange færøysk flaggede tråleren Atlantic Navigator i 2007. Samlet ble det investert nærmere en halv milliard kroner i kjøp og konvertering av tråleren til fiske etter krill ved Antarktis. Fartøyet ble satt i fiske tidlig i 2009. Da selskapet Krillsea Group AS fikk økonomiske problemer, endte det med at Aker Biomarine høsten 2011 overtok deres krilltråler, 133 meter lange Thorshøvdi. Når Thorshøvdi var klar for fiske, ble Atlantic Navigator lagt i opplag. Så langt har det vist seg vanskelig å selge den avanserte tråleren.