Kystmagasinet 7.15: Vi spiser mer fersk enn fryst sjømat enn vi gjorde tidligere, og torsken er den store vinneren på middagsbordet. Bare i fjor spiste vi nordmenn drøyt 15.000 tonn torsk.

Tall fra Norges Sjømatråds årlige rapport viser at det tilsvarer en økning på ti prosent fra året før (2013), og hele 41 prosent mer fersk torsk enn i 2012. En produktendring til ferskpakket torsk og en sterkere markedsføring av skrei og torsk i innlandsmarkedet, er årsaken til den sterke veksten i torskekonsumet.

Endret sjømatvaner

Rapporten viser også at vi i fjor handlet 14 prosent mer fersk sjømat enn året før. Samtidig gikk salget av fryste sjømatprodukter ned med 18 prosent. Hvert år handler hver nordmann 19,7 kilo sjømat hos dagligvarekjedene og spesialforretningene. Det utgjør om lag 7,6 milliarder kroner, og det er torsk, laks, reker, makrell og sild som er nordmenns favoritter.

Fersk sjømat

Ferskpakket laksefileter har vært driveren i produktutviklingen, og har banet vei for økt innlandskonsum av torsk og skrei.

Vi trenger ikke lenger kjøpe fersk fisk på brygga eller i fiskedisken, men får ferskpakket fisk i dagligvarebutikkene. Den økte tilgjengeligheten, produktutvikling og markedsføring har trolig endret våre sjømatvaner. Trenden blant oss nordmenn er at vi kjøper mer av fisken vi spiser, som er en konsekvens av videreforedlingen og produktutviklingen innen sjømatnæringen de siste årene. Det betyr at vi spiser mer fileter, og mindre hel fisk, koteletter og farseprodukter. Fra 2013 til 2014 har vi spist 19,6 prosent mer ferske fileter, og det har vært volumvekst både for fersk ferdigpakket fisk (+30 prosent) og filet i løsvekt (+11,5 prosent). Samtidig har fersk filet hatt en verdiøkning på 22 prosent i samme periode.

I undersøkelsen Norsk Spisefakta for 2014, gjort av Ipsos MMI, er folk i Nord-Norge flinkest i klassen når det gjelder konsum av fisk til middag. Fire av ti nordlendinger spiser fisk oftere enn tre ganger i uka. Bare hver femte østlending (bortsett fra Oslo) gjør det samme. For Vestlandet, Møre og Romsdal/Trøndelag og Oslo ligger tallene på 26, 28 og 24 prosent. Den samme tendensen gjelder for konsum av torsk. 29 prosent av nordlendingene spiser torsk en til to eller flere ganger i uka, mens på Østlandet og i Oslo gjelder dette kun for 14 og 13 prosent av befolkningen. Når det gjelder konsum av laks går tallene og trenden andre veien. Her ligger Oslofolk klart på topp med 37 prosent, mens nordlendinger og vestlendinger ligger nederst med 20 og 22 prosent.

Meny selger fersk fisk

Meny selger mer fersk fisk, og fiskefilet uten skinn og bein er ren fiskemat.

Bevisst satsing

Meny-kjeden, som er en del av NorgesGruppen, er en av få dagligvarekjeder som har egne ferskfiskdisker i sine butikker. Det har vært en bevisst satsing fra kjedens side for å tiltrekke seg de ulike kundegruppene.

-Dette er et bevisst valg fra vår side. Vi ønsker å tilby et komplett tilbud til våre kunder, med både eksklusiv sjømat og enkel hverdagsfisk med høy kvalitet. Vi har fokus på service, kvalitet og stort vareutvalg. Meny er snart den siste dagligvarekjeden med fiskedisker i alle sine butikker for salg av fisk og skalldyr i løsvekt. Det kan kommunikasjonsrådgiver Eli Strand hos Meny-kjeden fortelle.

-Vi kommer til å satse på både fisk i løsvekt og pakket fordi kundene har forskjellige behov og kunnskap, og handlevanene er annerledes i helg og hverdag. Våre varierte og bemannede fiskedisker er med på å trekke kunder til butikkene, og er derfor en viktig satsing for oss. De er med på å øke omsetningen både på sjømat og totalt i butikkene våre.

Meny

God service er like viktig som et godt utvalg.

Årlig økning

Siden 2002 har omsetningen av fersk fisk i løsvekt og ferdigpakket fersk fisk hos Meny økt med 359 prosent. Strand kan opplyse om at kjeden har som mål at omsetningen av fisk og skalldyr skal ha en årlig økning på 15 prosent frem til 2017, der fisk i løsvekt står for om lag en firedel av salgsøkningen. Resterende tre firedeler av økningen står ferdigpakket fisk for.

De tre siste årene har økningen variert noe, med henholdsvis 24 og 12,6 prosent i 2012 og 2013, mens de i fjor omsatte fisk for 882 millioner kroner, som er en økning på 10,4 prosent. Kjeden har en markedsandel på fisk i innlandsmarkedet på 18,6 prosent. Så langt i år har det ordinære salget hatt en økning på 11,4 prosent, men på grunn av kampanjeendringer, vanskelig skreisesong, økt konkurranse og reduserte utsalgspriser har kjeden hatt en nedgang i totalsalget på 1,5 prosent.

Foredlede og ferske produkter

Utvalget i fiskediskene hos Meny skal være variert og stort, med både foredlede og ferske produkter.

Selger mer fersk fisk

Hun legger til at en stor del av kundene deres har mye kunnskap i det å lage mat, og bruker mye tid på mat. Disse kundene ønsker å handle fisk fra ferskfiskdiskene når de har lyst på noe godt og spennende, og trekker frem kveite, breiflabb, sjøkreps, kamskjell og østers som eksklusiv sjømat som kun finnes fersk i fiskediskene. Når flere og flere av kundene oppdager hvor raskt og enkelt det er å lage fisk vil også de bidra til å øke salget av mer unike fiskearter, som kveite og breiflabb.

-Vi har alltid solgt mer fersk fisk enn frossen fisk, fordi vårt fokus har vært på ferskvarer. I fremtiden vil fisk i løsvekt bli viktigere fordi man ikke vil kunne pakke og selge alt som finnes av sjømat.

Fersk fisk og skalldyr i løsvekt står i dag for over halvparten av salget i kjedens fiskeavdeling. Resten er fersk pakket fisk, røkte fiskeprodukter, fiskekaker, fiskepudding, sild, lake osv. Meny var første dagligvarekjede som i 2011 solgte pakket fersk fisk i alle sine butikker for å få flere yngre til å spise fisk. Strand sier de forventer at 75 prosent av salgsøkningen fra 2011 og noen år fremover vil komme på fersk pakket fisk. Dette fordi dette segmentet er underutviklet i Norge.

-Vi er sikre på at utviklingen man har sett på kylling fra Priors lansering i 1992 og frem til nå også vil skje på fisk, avslutter Eli Strand.