Nordlaks Oppdrett AS har overtatt selskapene Hydra salmon Company II og Hydra Pioner AS. Selskapene har de immaterielle rettighetene og tilsagn om fire utviklingstillatelser for det semilukkede konseptet "produksjonstank".

– Vi er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med Hydra om overtakelse av dette utviklingsprosjektet. Konseptet passer godt inn i vår utviklingsstrategi, og vi har stor tro på konseptet. Denne typen teknologi er et riktig bidrag både til videreutviklingen av Nordlaks og til det teknologiske mangfoldet i havbruksnæringen, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Selve produksjonstanken består av en semilukket konstruksjon for oppdrett av laks med passiv vannutskifting. Passiv vannutskifting betyr at man baserer seg på naturkreftene for vanngjennomstrømming.

– Tanken bak konseptet er å utnytte de komparative fortrinn for oppdrett av laks som man har i Norge, og samtidig ta i bruk tekniske løsninger for å adressere miljømessige utfordringer som lakselus. Dette er en god løsning også ut fra et bærekraftog fiskevelferdsperspektiv. Når vi overtar dette utviklingsprosjektet så begir Nordlaks seg samtidig inn på et nytt og interessant utviklingsspor, sier Welde.

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks. Foto: Nordlaks.

Nordlaks jobber nå videre med prosjekteringen i samarbeid med designpartner NSK Ship Design AS i Harstad. Dette er det samme selskapet som har designet havfarm 1 og 2 for Nordlaks.

– Vi kan ikke si så mye om tidslinjen for bygging og drift enda. Vi har gjort en grundig vurdering av produksjonstanken og er trygge på at vi skal klare å realisere det i tråd med tilsagnet og gründernes konsept og ambisjoner. Nå setter vi inn våre ressurser for å få til nettopp det, fortsetter Welde.

Produksjonstanken er om lag 72 meter i diameter og selve konstruksjonen stikker 31 meter under vann. Tanken er helt tett ned til 20 meter, og har dobbel rømmingssikring. Fôringssystemer og andre oppdrettstekniske funksjoner vil være integrert i selve produksjonstanken.

De to selskapene overtas fra Hydra Salmon Holding AS.

– Vi er glade for å ha funnet sammen med Nordlaks og for at vi nå har en løsning på hvordan prosjektet skal realiseres. For oss er det leit å gi slipp på et prosjekt vi har jobbet mye med og har veldig tro på, men samtidig handler dette om tilgang på kapital og at prosjektet også er avhengig av en industriell aktør for å lykkes. Gjennom havfarmprosjektet har Nordlaks vist at de har evne til å styre og drive frem kompliserte utviklingsprosjekter, og vi er både spent og forventningsfull til at Nordlaks tar prosjektet videre, sier styreleder Olav Klungreseth i Hydra Salmon Holding AS.