Kystmagasinet 2.15: Siden 2007 har polske institusjoner søkt om å få benytte fartøyet Polonus til forskning, i hovedsak på blåkveite. Nå foreligger nok et avslag fra norske myndigheter.

I desember søkte National Marine Fisheries Research Institute (NMFRI) i Gdynia om å få gjennomføre et forskningstokt i samarbeid med North Atlantic Producers Organization Ltd. Søknaden er forelagt Havforskningsinstituttet til uttalelse, og de uttaler blant annet;

 

-Vi er likevel noe usikre på realismen i dette, siden redskapen som skal benyttes, en «Bacalao 630» med 140 mm masker i sekken, neppe kan regnes som en særlig anvendelig trål til forskningsformål. Med så stor maskevidde vil ungfisken bli selektert ut. Havforskningsinstituttet skriver også:

 

-Toktet er ikke lagt opp slik at det er grunn til å vente vesentlige bidrag til grunnleggende forskning. Det er søkt om et kvantum på 200 tonn blåkveite for formålet, noe som er i overkant av hva som vil være nødvendig for å dekke det kvantum som behøves til prøvetaking.

 

Polonus er en 60 meter lang tråler bygget på Færøyene i 1987. Den eies av det tyske rederiet Deutche Fischfang Union i Cuxhaven. Denne, som andre søknader om å bruke fartøyet til forskning, lukter av kommersielt fiske under dekke av å være forskning. Hvert år siden 2007 har forskningstokt i norsk sone, som involverer dette fartøyet, blitt avslått.