Nogva Motorfabrikk AS har inngått avtale om kjøp av 51% av aksjene i Heimdal Propulsion AS. Oppkjøpet og samarbeidet gir begge selskap mulighet til å levere mer komplette pakkeløsninger innenfor et høyere effektområde, noe som gir de tilgang på et større marked. I forbindelse med dette endrer Heimdal Propulsion AS navn til Nogva Heimdal Propulsion AS.

For både Nogva Motorfabrikk AS og Heimdal Propulsion AS betyr samarbeidet et stort konkurransefortrinn, siden de nå sammen kan tilby komplette pakkeløsninger i et høyere effektområde enn de kan i dag. Å kunne levere både motor, gir og propell uten å være avhengig av flere parter, gjør det enklere og mer effektivt både for kunden og selskapet.

-Begge selskapene kommer fra samme bakgrunn som motorprodusent tidlig på 1900-tallet, og vi har samme mentalitet bak det vi driver med. Nå skal vi sammen fortsette å utvikle fremtidsrettede og komplette fremdriftsløsninger i større bredde og i høyere effektområde. Summen av Heimdal og Nogva blir veldig bra, sier Kjell Norvoll, administrerende direktør i Nogva.

Anerkjent og populær propell fra Heimdal Propulsion.

Samme verdigrunnlag

Selskapene deler også samme syn på kundebehandling, og har stort fokus på å opprettholde de gode og langvarige kundeforholdene de har bygd opp. Både de ansatte og kundene kan forvente stabilitet og kvalitet i løsningene fra de to selskapene.

Heimdal Propulsion AS ble etablert i 1916 med basis i motorproduksjon. Etter hvert skiftet fokuset over til produksjon av girog propelleranlegg til mindre og mellomstore fartøy.

Nogva Motorfabrikk AS ble etablert i 1913, også med motorproduksjon som grunnlag for virksomheten. Motor har alltid stått sentralt for Nogvas virksomhet og i tillegg har de produsert gir og propelleranlegg, men til noe lavere motoreffekter enn Heimdal.

Scania 16-liter marine motor, 1000 hp.

Store utviklngsmuligheter

-Vi ser at vi har utviklingsmuligheter sammen med Nogva. Heimdal og Nogva sine produkt komplementerer hverandre godt, så dette er fremtidsrettet tenking, sier Svein Tore Tande, daglig leder i Heimdal Propulsion.

Nogva er en stor leverandør av komplette fremdriftsanlegg og aggregater til offshore og supply, fiskebåter, ferger, handelsfartøyer og akvakultur over hele verden.