8.oktober legger Nofima frem en ny rapport om arealbruk og ringvirkningene for havbruksnæringen.


( 30.09.2014 )

Enkelte nyhetskanaler har allerede plukket opp deler av rapporten som blant annet skisserer hvor effektiv de forskjellige fylkene er.

– En liten del av rapporten ble lagt fram forleden, mens rapporten i sin helhet legges fram 8. oktober på Værnes, sier forsker Otto Andreassen som sammen med forsker Roy Robertsen har ledet arbeidet.

– Lokalitetstilgang er avgjørende for havbruksnæringens framtidige vekst. Denne veksten er ikke uproblematisk fordi bruken av kystsonen utfordres av mange interesser og brukere, sier Roy Robertsen.

– Når næringen skal legge beslag på større areal må den også bli flinkere til å synliggjøre ringvirkningene, sier Otto Andreassen.

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) har finansiert prosjektet som har vært ledet av Nofima med Universitetet i Tromsø, Sintef Fiskeri- og Havbruk og Bygdeforskning som samarbeidspartnere.