Det ble eksportert sild for 3,8 milliarder kroner i 2008, en økning på 585 millioner eller 18%. Sildeeksporten har aldri hatt større verdi enn i 2008 viser tall fra Eksportutvalget for fisk (EFF) og SSB.


[raw]

– Rekordeksporten skyldes historisk stor kvote på NVG-sild og at konsummarkedene har vært i stand til å kjøpe sild til gode priser. Nigeria, som var et nærmest ubetydelig marked i 2007 er nå vårt tredje største sildemarked, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. Nigeria er den nest største importør av fryst hel sild i verden og den norske NVG silda har blant annet erstattet import av makrell, hestemakrell og nordsjøsild.

 

Eksporten av pelagisk fisk til konsum inkluderer sild, makrell og lodde og var i 2008 på 6,5 milliarder kroner. Det er en økning på 1,2 milliarder eller 24 % i forhold til 2007. I tilegg kommer pelagisk fisk til fiskemel og -olje til en verdi av 800 millioner. Av de største norske markedene for pelagisk fisk går Russland og Ukraina noe tilbake målt i verdi, mens Japan, Kina, Nigeria og Polen vokser mye.

 

– Eksportveksten til mange mindre markeder er gledelig og svært viktig for den pelagiske næringen. Utvidelsen i antall markeder gir flere bein å stå på og gjør næringen i stand til å møte fremtidige markedsutfordringer, sier markedssjef Ingelill Jacobsen i EFF.

 

Russland fortsatt størst på fryst sild
Det ble eksportert 491 tusen tonn fryst hel sild i 2008 til en verdi på 2,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 23 %. Russland har fortsatt vært det største markedet med 163 tusen tonn, en nedgang på 44 tusen  tonn fra 2007. Nigeria har gått forbi Ukraina og var det nest største markedet med 139 tusen tonn. Ukraina har gått ned med 10 tusen tonn til 79 tusen tonn. Deretter kommer Litauen og Egypt med 15 tusen tonn, noe som er en god vekst for begge disse markedene. Vi ser også volumøkninger til markeder som Kasakhstan, Japan og Moldova.

 

Mer sildefilet til Tyskland og Ukraina
Det ble i 2008 eksportert 156 tusen tonn sildefiletprodukter til en verdi av 1,2 milliarder  kroner. Dette er en volumøkning på 8 % og en verdiøkning på 23 %. Russland er det største markedet med 54 tusen tonn, noe som er en nedgang på to tusen tonn fra samme periode i fjor, mens Polen kjøpte 30 tusen tonn som er ned tre tusen tonn. Tyskland kjøpte  22 tusen tonn  i 2008, en økning på ni tusen tonn og Ukraina tok imot 16 tusen tonn, en økning på seks tusen tonn.  

 

Japan fortsatt hovedmarked for makrell
I 2008 ble det eksportert 176 tusen tonn makrell totalt – tre tusen tonn mer enn i 2007. Det ble eksportert 167 tusen tonn fryst hel makrell i 2008, noe som er det samme som i 2007, men det er eksportert noe mer fersk makrell og makrellfilet i 2008. Eksporten til hovedmarkedet Japan har vært på 67 tusen tonn, noe som er det samme som i 2007. Til  Kina er det en økning på 3 000 tonn til  33 tusen tonn. Ellers ligger eksporten til Russland som året før, mens det er nedgang til Tyrkia, Ukraina og Sør-Korea, men oppgang til Polen og Romania.

 

Prisen på makrell har vært betydelig høyere høsten 2008 enn høsten 2007, noe som i hovedsak skyldes endringene i valutakursene på slutten av 2008.

[/raw]