DEL

Det nigerianske landbruksdepartementet opplyser at de har som målsetting å redusere landets import av fisk med 25 prosent årlig.


( 10.04.2014 )

Det har i lengre tid gått rykter, både i presse og i nigeriansk næringsliv, om at planen er å stoppe all import av fisk, og satse på å utvikle egen produksjon.

 

Norge eksporterte i fjor 18.058 tonn sjømat verdt 370 millioner kroner til Nigeria, noe som er et kraftig fall fra 2012 da det ble eksportert 45.192 tonn, verdt 577 millioner kroner. De viktigste produktene var 5.138 tonn tørkede fiskehoder, 2.902 tonn fryst sild og 3.715 tonn makrell. For makrell og sild var kvantum dramatisk ned fra 2012, fra henholdsvis 27.650 tonn makrell og 6.686 tonn sild. Fallet i norsk eksport er neppe relatert til myndighetenes varslede tiltak mot import.

 

I et intervju med avisen This Day, opplyser landbruksminister Dr. Akinwumi Adeina at det ikke stemmer at det vil bli innført et totalforbud mot import av sjømat. Hensikten er å bekjempe den voldsomme veksten i import av fisk som en rekke selskaper som opererer I Nigeria står bak. Regjeringen har observert en eskalerende vekst i importen av fisk siden 2005. Samtidig har det vært et kontinuerlig fall i fangstene i Nigerias egne fiskerier.

 

Til en annen avis, The Nigerian Tribune, sier en kommunikasjonsrådgiver tilknyttet regjeringen; – En ansvarlig minister kan ikke sitte stille og se på at Nigerias fiskerisektor forsvinner og landets økonomi ødelegges, samtidig som andre nasjoners økonomier støttes gjennom ukontrollert import.

 

Den økende importen har også resultert i ulovligheter som falsk fakturering, og eksport av utenlandsk valuta som betaling for ikke eksisterende import.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.