Tørket fiskeslam fra Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg har potensiale til å utnyttes i dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel til jord- og hagebruk. Det er konklusjonen i en rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Oppsummert på nordnorsk betyr dette at vi kan tjene penger på feskskiten fra anlegget vårt, smiler Martin Rasmussen, konsernsjef i Andfjord Salmon og utdannet innen biologi 

 – Vi har hatt som mål at biologisk avfall skal være en bærekraftig ressurs, og ikke et problem. NIBIO-rapporten bekrefter at dette er mulig, noe som tar oss enda et skritt nærmere å bygge verdens mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg, legger Rasmussen til.  

 NIBIO har utarbeidet rapporten på vegne av Andøytorv AS og Andfjord Salmon AS. Forskningsinstitusjonen har undersøkt muligheter og begrensninger ved utnyttelse av fiskeslam fra Andfjord Salmon, som CO2-reduserende bestanddel i produkter som vekstmedier, jordforbedringsmidler eller gjødselvarer til landbruket, hagemarkedet eller andre relevante områder.  

 Fiskeslam betyr i denne sammenhengen avføring fra fisk samt rester av fiskefôr som synker til bunnen av det landbaserte oppdrettsbassenget på Andøya, og deretter fanges opp av rengjøringsroboter 

 NIBIO-rapporten konkluderer med at tørket fiskeslam fra det landbaserte oppdrettsanlegget til Andfjord Salmon vil kunne tilfredsstille behandlingskravene som følger av gjeldende forskrifter, selv etter den forventede revisjonen av Gjødselvareforskriften. Fiskeslammet har dermed mange potensielle bruksområder. Tørket fiskeslamgjødsel kan for eksempel brukes som tilsetning i dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel på jordbruksareal, og i ulike typer vekster i jordog hagebruk.  

 – Å gjenbruke biologisk avfall er både bærekraftig og lønnsomt. Vi tar med oss NIBIOs anbefalinger i vårt videre arbeid med å utnytte de spennende kommersielle mulighetene som ligger i avfallet, sier Rasmussen. 

 Andfjord Salmon har utviklet et patentert, innovativt og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks. Selskapets gjennomstrømningsanlegg er rømningssikkert, algeog lusefritt og et innovativt rensesystem forhindrer forurensning av havet. I tillegg skal anlegget delvis driftes av solog vindkraft.  

Om Andfjord Salmon™  

Andfjord SalmonTM har utviklet et innovativt og bærekraftig akvakulturkonsept for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Anlegget er rømningssikkert, lusefritt og et innovativt rensesystem forhindrer forurensning av havet. I tillegg skal anlegget delvis driftes av solog vindkraft.  

 Andfjord Salmons første anlegg bygges for øyeblikket på Kvalnes, på Andøya i Vesterålen. Selskapet har konsesjon på 10 000 tonn MTB for landbasert oppdrett av atlanterhavslaks og har sikret seg landrettigheter for mulig utvidelse av ytterligere 60 000 tonn MTB produksjonskapasitet. Videre ekspansjon er avhengig av reguleringsplaner og tildeling av konsesjoner. Andfjord SalmonTM er notert på Merkur Market under tickeren ANDF-ME. www.andfjordsalmon.com