Ved slutten av september manglet det bare noen få kilo på en total fangst av makrellstørje på femti tonn. Opprinnelig var planen at årets fiske etter makrellstørje skulle fordeles med to fartøykvoter på henholdsvis 30 tonn, som skulle tas med ringnot og 14 tonn med line.

Fartøyet Bluefin fikk fartøykvoten for ringnot. Kvoten som var beregnet for line ble ikke tildelt noe fartøy, da det bare var en linebåt som søkte. Denne tilfredsstilte ikke kravene Direktoratet hadde satt.

28 august tildelte Fiskeridirektorat også linekvoten til Bluefin. Dette fartøyet har avsluttet fisket etter å ha tatt 234 makrellstørjer med en samlet vekt på 46 440 kilo. Det er i tillegg tatt 14 makrellstørjer som bifangst i trål. Den største bifangsten er tatt av Malene S som har innrapportert sju makrellstørjer med en samlet vekt på 1742 kilo.

Gjennomsnittlig størrelse på makrellstørjene er 201 kilo. Det er verdt å merke seg at størjene tatt nært land på Vestlandet av Bluefin, har en snittvekt på 198 kilo, mens de som er fisket andre steder, blant annet i trålfiske etter kolmule, har en snittvekt på 244 kilo. Det er et begrenset materiale for statistikk, men det kan tyde på at makrellstørjen som beiter langs norskekysten er litt mindre enn den som beiter lengre vest.

Fangster av makrellstørje per 27.09.2017

Fartøynavn Redskap Antall Rundvekt (kilo)
ATLANTIC STAR Trål 1 180
BLUEFIN Snurpenot/ringnot 234 46 440
HARVEST Trål 1 195
MALENE S Trål 7 1 742
FISKEBANK Trål 1 232
FISKEBANK Trål 1 274
LIAFJORD Trål 1 339
GOLLENES Trål 1 215
HÅFLU Trål 1 239
Totalt   248 49 856

Kilde: Fiskeridirektoratet