Overvåkningskameraer ombord på newzelandske fartøyer
New Zealand følger nå etter EU hvor allerecde deler av fiskeflåten har fått installert overvåkningskameraer ombord. Hensikten er den samme som i EU, - å forhindre dumping av  undermåls fisk og bifangst.


[raw]

Fra og med første november vil en fjerdedel av den newzealandske fiskeflåten være pålagt å ha kameraer installert. Fra oktober neste år kravet bli utvidet til å gjelde for femti prosent av fiskeflåten.

 

Informasjon fra kameraene vil også bli brukt av forskere til å få bedre oversikt over fangstsammensetning, opplyste Nathan Guy landets minister for fiskeri med ansvar  på en pressekonferanse da overvåkingsprogrammet ble vedtatt i september.

 

I tillegg til kameraovervåkning av fiskefartøyene vil det bli innført nye og strengere regler for maskestørrelser, bruk av sorteringsrister og andre tiltak som kan redusere mengden undermåls fisk.

 

I EU har båter som har akseptert installasjon av kamerautstyr ombord blitt belønnet med økte kvoter. Samtidig viser erfaringer at kameraovervåkning også gjør at fiskerne bevisst bruker større maskevidde i trålen. Derved blir det mindre  småfisk i fangsten, og størrelsen på fisken som landes blir større.

 

Tobis er en av de danske trålerne som har fått installert kameraer som overvåker all fisk som blir tatt ombord og hva som skjer med den.

[/raw]