Mellom 60 og 70 prosent av all fisk som landes i nordiske fiskerier er sertifisert eller er under evaluering for sertifisering.

Samarbeidet om forvaltning av fiskeriressursene mellom Norge og Russland har sannsynligvis gjort fisket i Nordøst-Atlanteren til de mest bærekraftige i noe større havområde. Selv gamle «fiske-pirater» driver, som følge av økt kontroll, nå bærekraftig fiske.

 

Det blir fort feil å måle bærekraft i prosenter, da kvotene i ulike fiskerier varierer fra år til år. I den grad sertifisering også medfører mer konservative kvoter, betyr det i praksis at det sertifiserte fisket derved står for en mindre andel av den totale fangsten. Men «prosentene» gir likevel en tydelig indikasjon på at fisket som foregår i Nordøst-Atlanteren stort sett er bærekraftig.

 

Det skriver Terje Engø i en større artikkel i Kystmagasinet 3, som er ute hos abonnentene i disse dager og i salg i Narvesen 24. mai. I denne utgaven finner du også mye annet spennende lesestoff.